Mondatokat fogsz látni, és el kell döntened, hogy helyes vagy helytelen-e az adott mondat. A diát te kontrollálod a panel alján lévő körökre kattintva, vagy ha mobileszközről végzed, akkor lapozni is lehet.

Az utolsó dia mutatja eredményed, illetve ott az Újra gombra kattintva ismét el tudod végezni a feladatot. A dia alatt a + jelre kattintva találod a magyarázatot, ha nem érted, mi miért volt helyes vagy helytelen.

  1. I was doing the cooking when the phone rang. HELYES – Éppen főztem, amikor a telefon csengett. A telefon csengése szakította félbe a főzésem.
  2. I was writing the letters when the postman was arriving. HELYTELEN – arrive igét nem lehet folyamatos igeidőbe tenni, mert a megérkezés egy pillanat műve, azt nem lehet folyamatosan csinálni. HELYESEN: I was writing the letters when the postman arrived.
  3. He sat in the restaurant when it was starting to rain.  HELYTELEN – start szintén pillanat műve, nem lehet folyamatosan kezdeni, éppen a kezdésben benne lenni:)) Vagy elkezded vagy sem. Éppen az étteremben ült (az ülés cselekvésének közepén voltam), amikor az eső elkezdett esni. HELYESEN: He was sitting in the restaurant when it started to rain.
  4. Kate was drinking wine when I arrived at the party. HELYES- Kate éppen bort ivott (a bor ivásának közepén volt:), amikor én megérkeztem a buliba.
  5. She was eating when the waiter dropped a plate. HELYES-Éppen evett, amikor a pincér leejtette a tányért.
  6. He was worked in the garden when his wife arrived home. HELYTELEN – was worked helytelen, helyesen WAS WORKING
  7. Justine was hearing a noise when he was smoking. HELYTELEN – Éppen dohányzott, ez volt folyamatban, amikor meghallotta, azaz a zaj hallása szakította félbe a cselekvését.
  8. George and Pete were talking when they decided to have a drink. HELYES – Éppen beszélgettek, amikor eldöntötték, hogy isznak valamit.
  9. My son was coming home when he met one of his friends. HELYES  – Éppen hazafele jött, amikor találkozott egy barátjával.
  10. I dreamt when I was hearing the alarm clock. HELYTELEN – Pont fordítva. Éppen álmodtam, amikor félbeszakította ezt a csöngés.