19. LECKE

1. lépés – Bemelegítés – Az angol kiejtés

 

Az /ɑː/ hang hasonlít a mi “á” hangunkhoz, de annál hosszabban ejtendő, és az áll lazán lefele irányul, szemben a magyar hanggal.

father /ˈfɑːðə $ ˈfɑːðər/ (‘fáðö $ ‘fáðör) – apa

start /stɑːt $ stɑːrt/ (sztát $ sztárt) – kezdeni

hard /hɑːd $ hɑːrd/ (hád $ hárd) – kemény

2. lépés – There is/are szerkezet

A beszélt nyelvben és gyakran írásban is a THERE szót összevonják az IS igével: THERE’S

3. lépés – Teszteld megértésed

Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy helyes vagy helytelen!

1. 

Is a cat on the shelf.

2. 

There are a calendar on the desk.

3. 

There are two black dogs in the garden.

4. 

There are books and telephones on the table.

5. 

There is a cat in the house.

6. 

Are two dogs in the garden.

7. 

Three chairs are in the room.

8. 

An table is in the office.

9. 

There are a bed in front of the wall.

10. 

There are books on the shelves.

4. lépés – There is not/There are not

 

A THERE IS/ARE szerkezet tagadásban és kérdésben éppúgy változik, ahogy a BE (lenni) ige esetében már begyakorolhattad.

There is a book on the table. – There is not a book on the table./There isn’t a book on the table.

There are books on the table. – There are not books on the table./There aren’t books on the table.

Is there a book on the table?

Are there books on the table?

5. lépés – Teszteld magad – A lecke záró feladata

 

1. 

Fordítsd le: A fotel az irodában van.

2. 

Fordítsd le: Van macska a fürdőszobában?

3. 

In the kitchen ... a fridge.

4. 

........... calendars in the office?

5. 

Melyik mondat helyes a három közül?

6. 

............... two telephones in the restaurant?

7. 

Tagadd le: There are two women in the office.

8. 

Melyik mondat helyes?

9. 

.......... a book on the table.

10. 

Melyik mondat HELYTELEN!

6. lépés – Near elöljárószó

 

Újabb elöljárószóval ismerkedhetsz meg!

NEAR – KÖZEL VALAMIHEZ

Például: The church is near the supermarket. – A templom közel van a bolthoz.