19. LECKE

1. lépés – Bemelegítés – Az angol kiejtés

 

Az /ɑː/ hang hasonlít a mi “á” hangunkhoz, de annál hosszabban ejtendő, és az áll lazán lefele irányul, szemben a magyar hanggal.

father /ˈfɑːðə $ ˈfɑːðər/ (‘fáðö $ ‘fáðör) – apa

start /stɑːt $ stɑːrt/ (sztát $ sztárt) – kezdeni

hard /hɑːd $ hɑːrd/ (hád $ hárd) – kemény

2. lépés – There is/are szerkezet

A beszélt nyelvben és gyakran írásban is a THERE szót összevonják az IS igével: THERE’S

3. lépés – Teszteld megértésed

Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy helyes vagy helytelen!

1. Is a cat on the shelf.
2. There are a calendar on the desk.
3. There are two black dogs in the garden.
4. There are books and telephones on the table.
5. There is a cat in the house.
6. Are two dogs in the garden.
7. Three chairs are in the room.
8. An table is in the office.
9. There are a bed in front of the wall.
10. There are books on the shelves.

4. lépés – There is not/There are not

 

A THERE IS/ARE szerkezet tagadásban és kérdésben éppúgy változik, ahogy a BE (lenni) ige esetében már begyakorolhattad.

There is a book on the table. – There is not a book on the table./There isn’t a book on the table.

There are books on the table. – There are not books on the table./There aren’t books on the table.

Is there a book on the table?

Are there books on the table?

5. lépés – Teszteld magad – A lecke záró feladata

 

1. Fordítsd le: A fotel az irodában van.
2. Fordítsd le: Van macska a fürdőszobában?
3. In the kitchen ... a fridge.
4. ........... calendars in the office?
5. Melyik mondat helyes a három közül?
6. ............... two telephones in the restaurant?
7. Tagadd le: There are two women in the office.
8. Melyik mondat helyes?
9. .......... a book on the table.
10. Melyik mondat HELYTELEN!

6. lépés – Near elöljárószó

 

Újabb elöljárószóval ismerkedhetsz meg!

NEAR – KÖZEL VALAMIHEZ

Például: The church is near the supermarket. – A templom közel van a bolthoz.