Fülelj és írj!

Ez a feladattípus többféle készséget is fejleszt.

  1. hallás utáni értés
  2. helyesírás
  3. megértés