28. LECKE

1. lépés – Bemelegítés – Az angol kiejtés

A kettős magánhangzók nagyon jellemzőek az angolra, ebből fogunk egy újabbat begyakorolni: /aɪ/

A további leckékben ezt a hangot így fogod látni a butított kiejtésnél – ’áj’

price (prájsz) /praɪs/ – ár

high (háj) /haɪ/ – magas

try (tráj) /traɪ/ – próbál

2. lépés – Szókincs

Tanuld meg a lecke szavait!

farm (fám $ fárm) /fɑːm $ fɑːrm/ farm

házzal, földel együtt lévő terület, ahol különböző zöldséget, gyümölcsöt, gabonát termesztenek vagy/és állatokat tenyésztenek

garden (‘gádn $ ‘gárdn) /ˈɡɑːdn $ ˈɡɑːrdn/  kert

gun (gán) /ɡʌn/  fegyver

hair (heö $ her) /heə $ herhaj (megszámlálhatatlan főnév)

3. lépés – HAVE GOT – TAGADÁS

Ennél az igénél sem bonyolult a tagadás.

A tagadószót (NOT) a HAVE igéhez kell illeszteni.

Beszélt nyelvben és írott nyelvben is jellemző a rövidítés.

A HAVE/HAS és NOT szavakat összeírják, és az „O” helyett csak egy kis fenti vesszőcske lesz.

Kiejtés:

HAVEN’T (‘hevönt) /ˈhævənt/

HASN’T (‘hezönt) /ˈhæzənt/

Figyeld meg a mondatokat, majd hallgasd meg, ismételd hangosan!

I have not got a car. – I haven’t got a car.

You have not got a cat . – You haven’t got a cat.

She has not got a fridge. – She hasn’t got a fridge.

He has not got a hat. – He hasn’t got a hat.

We have not got a house. – We haven’t got a house.

You have not got a dog. – You haven’t got a dog.

They have not got a garden. – They haven’t got a garden.

4. lépés – HAVE GOT – RÖVID VÁLASZ

A kérdő szórendet már begyakoroltuk a korábbi leckében, így most jöjjön a rövid válasz.

Ez lenne a teljes válasz:

Have you got a fridge? – Yes, I have got a fridge.

A rövid válasz egyfajta udvarias válasz, és gyakori az angol nyelvben, bár használhatod simán a yes vagy no szavakat is.

Ez lenne a rövid válasz, figyeld meg:

Have you got a fridge? – Yes, I have got a fridge.

Nézzünk még pár példamondatot:

Have you got a house? – Yes, I have. No, I haven’t. – Van házad? – Igen van./Nem, nincsen.

Have you got a garden? – Yes, I have. No, I haven’t. – Van kerted? – Igen, van./Nem, nincsen.

Has he got a gun? – Yes, he has. No, he hasn’t. – Van fegyvere? – Igen, van./Nem, nincsen.

Have we got money? – Yes, we have./No, we haven’t. – Van pénzünk? – Igen, van./Nem, nincs.

5. lépés – Gyakorolj szóban

Gyakorold a rövid választ! Hallgasd meg a kérdéseket, és válaszolj az igazságnak megfelelően! Segítségül itt látod a szavakat! Ha írásban is szeretnél gyakorolni, akkor írd le a hozzászólásba a kérdéseket, majd rá a válaszokat, szívesen kijavítom.

bathroom
café
cat
cooker
dog
hat
farm
hotel
money
office
garden
restaurant
English teacher
gun
black hair