15. LECKE

Ebben leckében elkezdünk további fontos részeket hozzáadni az alapvető mondatokhoz. Innentől kezdve már azt is megtanulod, hogyan kell kifejezni, hogy valami vagy valaki HOL VAN. Ehhez újabb szavakat tanulsz be, és megismerkedsz az angol nyelv egy különös szófajával.

1. lépés – Az angol kiejtés

A /b/ hang kiejtése megegyezik a mi “b” hangunkkal. A leckében ezt a hangot így fogod látni a butított kiejtésnél: ’b’

back (bek) /bæk/ – hát

bag (beg) /bæg/ – táska

hobby (hobi) /ˈhɒb.i/ – hobbi

habit (hebit) /ˈhæb.ɪt/ – szokás

job (dzsob) /dʒɒb/ – foglalkozás

bob (bob) /bɒb/ – himbálódzik

Lásd, pontosabban halld a különbséget a -b- és a -p- hangok között.

back (bek) /bæk/ – hát

pack (pek) /pæk/– csomagol

bare (beö $ ber) /beə $ ber/ – csupasz

pair (peö $ per) /peə $ per/ – pár

cab (keb) /kæb/ – taxi

cap (kep) /kæp/ – sapka

symbol (‘szimböl) /ˈsɪmbəl/ – szimbólum

simple (‘szimpöl) /ˈsɪmpəl/ – egyszerű

2. lépés – Szókincsfejlesztés

$ jel az amerikai kiejtést jelzi írásban.

park(pák $ párk)/pɑːk $ pɑːrk/ (párk) /pɑːrk/ park

cinema (szinömö)/ˈsɪnəmə/  mozi

hotel (höu’tel $ hou’tel)/həʊˈtel $ hoʊˈtel/ szálloda

bank(benk) /bæŋk/ bank

supermarket(‘szúpö,mákit $ ‘szúpör,márkit) 
/ˈsuːpəˌmɑːkɪt $ ˈsuːpərˌmɑːrkɪt/ szupermarket

post office(‘pöuszt ,ofisz $ ‘pouszt ,afisz)
/
ˈpəʊst ,ɒfɪs ˈpoʊst ,ɑfɪs/ posta

café vagy cafe (‘keféj$ ke’féj/ˈkæfeɪ $ kæˈfeɪ/ kávézó

Megjegyzés: brit angolban a köznapi nyelvben a kávézó neve: caff (kef) /kæf/

where (ueö $ uer)/weə $ wer/ hol, hova

box (boksz) /bɒks/doboz

3. lépés – Beszédkészség fejlesztése

A WHERE? kérdőszóval rákérdezünk arra, hogy valaki vagy valami hol van, illetve hová tart.

Az IS szóval összevonhatod!

Where is the dog?/Where’s the dog? – Hol van a kutya?

Gyakorold a mondatalkotás a WHERE kérdőszóval! Elhangzik a főnév, például “park“, a te feladatod, hogy alkoss belőle egy kérdést!

Where’s the park?

Röviddel ezután elhangzik a megoldás is, hogy tudd magad ellenőrizni. Végezd el többször, hogy igazán könnyedén menjen!

PARK – Where’s the park? – Hol van a park?

HOTEL – Where’s the hotel? – Hol van a szálloda?

CINEMA – Where’s the cinema? – Hol van a mozi?

BANK – Where’s the bank? – Hol van a bank?

SUPERMARKET – Where’s the supermarket? – Hol van a szupermarket?

POST OFFICE – Where’s the post office? – Hol van a posta?

CAFÉ – Where’s the café? – Hol van a kávézó?

4. lépés – a beszédkészség fejlesztése

A fenti mondatokat gyakorold többes számban!

Például: PARK – Where are the parks?

PARK – Where are the parks? – Hol vannak a parkok?

HOTEL – Where are the hotels? – Hol vannak a szállodák?

CINEMA – Where are the cinemas? – Hol vannak a mozik?

BANK – Where are the banks? – Hol vannak a bankok?

SUPERMARKET – Where are the supermarkets? – Hol vannak a szupermarkets?

POST OFFICE – Where are the post offices? – Hol vannak a posták?

CAFÉ – Where are the cafés? – Hol vannak a kávézók?

5. lépés – az elöljárószavak

Az angolban a magyarral ellentétben a helyre utaló ragok helyett külön szót vagy szavakat használ, ezeket hívjuk elöljárószavaknak.

Míg mi azt mondjuk: a templomban, ők azt mondják: in the church.

Az in szócska fejezi ki, hogy mely hely belsejében. Ahogy megfigyelheted, ez a szó a főnév előtt helyezkedik el.

Az elkövetkező leckében újabb és újabb elöljárószavakkal ismerkedhetsz meg, és szép lassan, lépésről-lépésre begyakoroljuk őket. Az első ilyen elöljárószavunk az IN szócska.

Nézd végig a videót, ha lehet, többször, és ismételd hangosan a beszélőkkel! A példamondatokat a videó alatt is megtalálod!

6. lépés – A IN elöljárószó gyakorlása

7. lépés – A lecke záró feladata

Fordítsd le a mondatokat!

A macska a dobozban van.
Mary a bankban van.
Tom és Bob moziban vannak.
A diákok a szupermarketben vannak.
A macska nincs a dobozban.
Az esernyő nincs a hűtőben.
A fehér ház ebben az utcában van?
Mi van a pohárban?
Mi van a hamburgerben?
A csinos nő az étteremben van.
Melyik feladattal fejlődtél legtöbbet ennél a leckénél?
emailcímed

Írd meg nekem a lenti hozzászólásba, hogy haladsz, hogy tetszenek a feladatok, mi az, ami nehezebb, mi az, ami könnyebb!

7 hozzászólás

  1. Nagy Erzsébet 2019-04-03 at 10:14 - Reply

    A leckék nagyon jók. Egyszerre lehet a kiejtést, helyesírást, szövegértést gyakorolni. Már néha tapasztalok magamnál olyan összevonás meghallást, amire eddig nem voltam képes: pl. There are .Ezt mindig valami egészen másnak hallottam. Most viszont ami megzavart a szókincs fejlesztésben a szupermarketnél más van leírva és más a beszéd!!

  2. Szanyi Péterné 2019-03-17 at 10:33 - Reply

    Sajnos nagyon lassan haladok,mert nem mindig van időm bekapcsolni a gépet.Este már fáradt vagyok és rosszul látok. Igyekszem végig menni a leckéken.

Hozzászólás