5. LECKE

Ebben a leckében megtanulod az angol nyelv leggyakoribb és legfontosabb igéjét, és képes leszel első angol mondataid megalkotni.

A TUDÁSANYAGOK menüpontban megtalálod a részleteket TELJES TANFOLYAMOMRÓL és a TANKÖNYVEIMRŐL. A FELADATOK menüpontban pedig sok feladatot találsz, ha már nem vagy kezdő. Ezek nem részei a Próbatanfolyamomnak.

1. lépés – Fülelj rá!

Gyakorold a /ʃ/ hang kiejtését!

A /ʃ/ hang kiejtése megegyezik a magyar „s” hang kiejtésével.

A leckében kerek zárójelben a butított kiejtést látod, a /ʃ/ hangot így jelölöm: (s).

$ jel az amerikai kiejtést jelöli.

Nem kell ezeket a szavakat megtanulnod még! Csak ismételd, ismételd hangosan!!

ship (sip) – hajó

sure (só/sur) – természetesen

nation (néjsön) – nemzet

fish (fis) – hal

shush (sus)  – Ssss! (amikor csendre intesz valakit, főleg gyereket)

Lásd, pontosabban halld a különbséget a -s- és a -sz- hangok között.

ship (sip) – hajó

sip (szip) – korty

show (söu, sóu) – mutat

so (szöu,szóu) – így

shy (sáj) – félénk

sigh (száj)  – sóhajt

chauffeur (söufö.souför) – sofőr

sofa (szoufö)  – heverő

shock (sok) – sokk

sock (szok) – zokni

2. lépés – Ismerkedj meg a „lenni” igével!

Nézd meg a videót, ismételd a mondatokat, figyeld meg a „be” ige alakjait használatban! A videó alatt a leírást is megtalálod.

A „ be” igét nagyon sok mindenre fogod majd használni, de mielőtt ebbe jobban belemélyednénk, nézzük a három különféle alakját:

1. am (em) – vagyok

Ne feledd, egyedül ne legyenek!! Az angol szereti kimondani, ki végzi a cselekvést, vagy ki létezik.

Ezt lehet, hogy tulajdonnévvel (tulajdonnév pl. Bob, Joe, Helen stb) teszi (Bob is here. – Bob itt van.), de az is lehet, hogy névmást használ helyette (He’s here. – (Ő) itt van.). Erről már tanultunk az előző leckében.

I am a woman. – Nő vagyok.

2) are (ár) – vagy, vagyunk, vagytok, vannak

You are Mary. – Te vagy Mary.

You are Mary and Helen. –Ti vagytok Mary és Helen.

We are here. – Itt vagyunk.

They are here. – Itt vannak.

3) is (iz) – van

She is Mary. – Ő Mary.

He is Bob. –Ő Bob.

It is a book. – Ez egy könyv.

Mint láthatod, a névmás helye az ige előtt van.

A „be” igével fejezzük ki, hogy valaki vagy valami hol található (Bob is here) illetve milyen állapotban létezik (Bob is happy. Bob boldog).

De két dolgot is összekapcsol, mint például: I am a woman. (Én nő vagyok.)

3. lépés – A „lenni” ige gyakorlása

A videó segítségével addig gyakorold a BE-lenni ige három alakját, míg már gondolkodnod sem kell rajta!

4. lépés – A beszélt angol

Sokszor hallom – nem csak tanulóimtól – , hogy az angol „elharapja” a szavakat.

Valóban.

A gyors, vagy inkább nevezzük normál beszédsebességnél a szavak egybe mosódhatnak.

Ilyen például a „lenni” (és sok más) ige esetében is megvan. Főleg a beszélt nyelvre jellemző, hogy összevonja a névmásokat az igével. Érdemes ezt már tanulmányaid elején begyakorolni, és megszokni, mert sok ilyen összevonás lesz.

A lenni ige esetében írásban is találkozhatsz vele. Ilyenkor a kihagyott betű helyett egy fenti vesszőcske lesz.

Hallgasd, és ismételd a mondatokat!

I’m (ájm) a girl. – (Egy) lány vagyok.

You’re (jór) a boy. – (Egy) Fiú vagy.

He’s (híz) a man. – Ő (van egy) férfi.

She’s (síz) a woman. – Ő (van egy) nő.

It’s (icc) a book. – Ez (van) egy könyv.

You’re (jór) here. – Itt vagytok.

We’re (wír) here. – Itt vagyunk.

They’re (ðer) here. – (Ők) itt vannak.

Előfordulhat, hogy nem vonják össze a névmást a lenni igével.

I am (áj em) a boy.
You are (ju ár) Bob.
He is (hi iz) here. (hír)
She is (si iz) a woman.
It is (it iz) a book.
We are (wi ár) here. (hír)
You are here.
They are (ðéj ár) here.

5. lépés – Begyakorlás

0%
2422

A kép segítségével válaszd ki a helyes mondatot. A teszt végén kattints a zászlócskára, és eredményed százalékban is megtalálod.

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Your score is

6. lépés – Begyakorlás

0%
2256

Melyik helyes? A teszt végén kattints a zászlócskára, és eredményed százalékban is megtalálod.

1 / 20

He … a boy.

2 / 20

Bob and John … here.

3 / 20

… is here.

4 / 20

… is Bob.

5 / 20

… is a woman.

6 / 20

George ... here.

7 / 20

Bob … a boy.

8 / 20

Melyik mondat helyes?

9 / 20

Jane and Anna ........... here.

10 / 20

I … a girl.

11 / 20

Mary and John … here.

12 / 20

… are here.

13 / 20

… are here.

14 / 20

I … a boy.

15 / 20

… am a woman.

16 / 20

… is a hamburger.

17 / 20

… a boy.

18 / 20

It … a book.

19 / 20

I and George … here.

20 / 20

They … here.

Your score is

7. lépés – Füleket kinyitni

0%
1864

Hallgasd meg a mondatokat, és válaszd ki azt az igét, amit hallasz.  Mivel beszélt nyelvről van szó, összevont alakokat fogsz hallani, azaz a beszélő összevonja a névmást az igével. A végén kattints a zászlócskára, és megkapod százalékban is eredményed, valamint a leírt mondatokat!

Your score is

Ha úgy érzed, tökéletesen megtanultad, mehetsz tovább a 6. leckére.

Ha ismételnél, menj a lecke elejére, és vissza tudsz menni korábbi leckékre.

TOVÁBB A 6. LECKÉRE
IRATKOZZ FEL TELJES ONLINE TANFOLYAMOMRA
TANFOLYAMI PROGRAM