81. lecke – have vagy have got

/10
563

Válaszd ki, melyik ige illik az üres helyekre!

She is rich. She ............... got two big houses in Florida.

They aren't rich, they ................ not have a lot of money.

.............. you got a lot of suitcases?

Has he got a restaurant? - Yes, he ........................ .

......... you have much money in the bank?

................. you got a big kitchen?

It is raining and I ............ not got an umbrella.

I need a new wintercoat. Do you have one? - Yes, I .............. .

Mr Jackson .............. not have a big house.

Have you got a new car? - Yes, I ................ .

Your score is

Sajnos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az első 100 leckénél adják fel legkönnyebben a tanulók. Ennek oka a nem megfelelő megértés és a gyakorlás elégtelensége. Ezért készítettem el Óriás Gyakorlókönyveim, hogy jó alaposan begyakorold a nyelvtant, a mondatszerkesztést, és a szavakat! Ha az első 100 leckét kirázod a kisujjadból, utána az utad simább lesz. Sokan így tértek vissza tanfolyamomra, mert elegendő gyakorlást kaptak.