81. lecke – have vagy have got

/10
594

Lássuk, mennyire értetted meg a HAVE és HAVE GOT használatát!

Do you have any sisters?

Válaszd ki a HELYES MONDATOT!

Melyik mondat NEM HELYES?

Melyik mondat ennek a mondatnak a tagadása: He's got lots of friends.

We ..................... three cats.

Does he have a big kitchen?

Does James have a girlfriend?

Hogy szól ez a mondat kérdésben: You have got a lot of letters on the desk.

.............. Helen got a boyfriend?

Have you got a house?

Your score is

Sajnos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az első 100 leckénél adják fel legkönnyebben a tanulók. Ennek oka a nem megfelelő megértés és a gyakorlás elégtelensége. Ezért készítettem el Óriás Gyakorlókönyveim, hogy jó alaposan begyakorold a nyelvtant, a mondatszerkesztést, és a szavakat! Ha az első 100 leckét kirázod a kisujjadból, utána az utad simább lesz. Sokan így tértek vissza tanfolyamomra, mert elegendő gyakorlást kaptak.