13. LECKE

Ez most egy igen gyakorlatias lecke lesz, és a legfontosabb alap, mielőtt nekikezdenél, a szókincs. Az eddigi szavakat nagyon jól kell tudnod, mert most újabb szavakkal bővítjük a szókincsed, és a főnevek többes számát fogod tanulni, gyakorolni. Bármilyen nehézséged van, írj nekem üzenetet, emailt, segítek.

1. lépés – Az angol kiejtés gyakorlása

Ilyen hang is van a magyarban, de ha mi ezt kiejtjük, akkor utána van egy G hang is. Ejtsd ki a magyar ING szót, majd a NŐ szót, és figyeld meg, hogy a két N hang bizony nem ugyanaz. Nekünk az ING szavunkban elhangzó N hang kell. Mondd ki, de a G hangot ne ejtsd ki. Figyeld meg a hölgy ajkait is, ezt magyarázza a videó elején.

Ha ezt a hangot helyesen ejted, akkor egy vibrálás érzel az orrodban.

Butított kiejtésnél ezt lehetetlen jelölni, ezért ezt a hangot butított kiejtésnél a hivatalos kiejtési jellel jelölöm.

Az $ jel az amerikai kiejtést jelöli.

rung (ráŋ) /rʌŋ/ csengetett

anger (‘eŋgö $ ‘eŋgör) /ˈæŋɡə $ ˈæŋər/ düh

thanks (θeŋksz) /θæŋks/ köszönöm

Figyeld meg az /ŋ/és az /n/ közötti különbséget!

rung (ráŋ) /rʌŋ/ csengetett

run (rán) /rʌn/ fut

tongue (táŋ) /tʌŋ/ nyelv (testrész)

ton (tán) /tʌn/ tonna

wing (uiŋ) /wɪŋ/ szárny

win (uin) /wɪn/ nyerni

robbing (robiŋ $ rabiŋ) /rɒbɪŋ $ rɑːbɪŋ/ rablás

robin (‘robin $ ‘rabin) /ˈrɒbɪn $ ˈrɑːbɪn/ vörösbegy

singer (‘szinŋö $ ‘szinŋör) /ˈsɪŋə $ ˈsɪŋər/ énekes

sinner (‘szinö $ ‘szinör) /ˈsɪnə $ ˈsɪnər/ bűnös

2. lépés – Szókincs fejlesztés

shelf (self) /ʃelf/ főnév –  polc
Megjegyzés: 
többes száma: shelves (selvz) /ʃelvz/

window (windóú) /ˈwɪn.dəʊ/  – ablak

cup (káp) /kʌp/  –  csésze

street (sztrít) /striːt/ – olyan út a városokban, amelynek két oldalán épületek vannak, és amelyek elég közel vannak egymáshoz – utca

fridge (fridzs) /frɪdʒ/ –  hűtő

house (háusz) /haʊs/ – olyan épület, amelyben általában egy család lakik – ház

child (csájld) /tʃaɪld/ –  gyerekgyermek
Megjegyzés: 
többes száma: children (‘csildrön) /ˈtʃɪldrən/

3. lépés – A főnevek többes száma

Az angolban a főnév többes számát általában -s raggal képezzük. A kiejtés viszont attól függ, hogy a főnév milyen hangra végződik.

Ebbe mélyebben nem fogunk belemenni, hiszen célom, hogy a nyelv alapjait sajátítsd el, nem nyelvtanórát akarok neked tartani, és nem is a nyelvtani szabályokat kell megtanulnod, cél az alkalmazás.

Mivel a te szájszerkezeted is éppen úgy működik, mint egy angol emberé, ezért te is így fogod mondani, mert ha nem, akkor már eleve az alap főnevet nem jól ejtetted ki.

Megjegyzés: az angolban a mellékneveknek nincs többes száma.  Ezek az asztalok kékek. – These tables are blue.

Olyan szavakkal fogjuk gyakorolni a kiejtést, amelyeket korábban már tanultunk ezen a tanfolyamon. Hallgasd meg, ismételd, és addig gyakorold, míg teljesen lazán megy. 

-s (sz)

book – books (buksz)
cat – cats (ketsz)
hat – hats (hetsz)
lamp – lamps (lempsz)
restaurant – restaurants (resztrantsz)
student – students (sztjúdöntsz)

– s (z)

boy – boys (bojz)
chair – chairs (cserz)
doctor – doctors (doktörz)
dog – dogs (dogz)
girl – girls (görlz)
school – schools (szkúlz)
table – tables (téjbölz)
teacher – teachers (tícsőrz)
wall – walls (wólz)
television – televisions (telivizsönz)
door – doors (dórz)

– s (iz)

Ha a főnév végződése -s, -ch, -ss, sh, ebben az esetben egy -es kerül a végére, kiejtése: (iz). Próbálnád csak meg (sz)-nek kiejteni, elég furcsa lenne.

office – offices (ofisziz)
glass – glasses (glásziz)

– ies (iz)

Mint látod, az –y-ból –ie lesz, ha előtte mássalhangó van /figyeld meg a boy szót fentebb/, és így jön hozzá az –s

baby – babies

VAN PÁR RENDHAGYÓ TÖBBES SZÁMÚ FŐNÉV IS, EZEKBŐL TANULUNK MEG ITT PÁRAT:

Ha a főnév -f hangra végződik, akkor általában megváltozik többes számban: -ves ragot kap.

shelf – shelves /self – selvz/ – polc

knife – knives /nájf – nájvz/ – kés

 

man /mæn/ – men /men/ (érdemes sokszor meghallgatnod, hogy a különbséget halld, hiszen butított kiejtési jelekkel a két e hangot nem tudom leírni különbözőképpen. Az első nem nyílt e, míg a második igen)

woman /ˈwʊmən/ (uömön) – women /ˈwɪmɪn/ (‘uimin)

child /tʃaɪld/ – children /ˈtʃɪldrən/ (‘csildrön) – gyerekek

4. lépés – A főnevek többes száma – Gyakorlás

5. lépés – A főnevek többes száma – Gyakorlás szóban

6. lépés – A főnevek többes száma – Felismered?

Főneveket hallasz, de egy közülük nem többes számban lesz. Ezt az egyet kell bejelölnöd!

5.

7. lépés – Záró feladat

Feladatod az lesz, hogy a hallott angol mondatokat fordítsd le magyarra! Ajándékba megkapod ennek a leckének a letölthető változatát, ahol további extra feladatot gyakorolhatsz.

Hallgasd meg az angol mondatot, majd FORDÍTSD LE MAGYARRA!

11. Melyik feladat volt számodra a leghatásosabb ebben a leckében és miért?
12. emailcímed:

Írd meg nekem a lenti hozzászólásba, hogy haladsz, hogy tetszenek a feladatok, mi az, ami nehezebb, mi az, ami könnyebb!