8. LECKE

Az angolban két tagadószó is van: NOT és a NO

Ebben a leckében a NOT tagadószóval ismerkedhetsz meg, amellyel egy szót tagadsz le, míg a NO szóval egy egész gondolatot, tehát önállóan is használható.

1. lépés – Bemelegítésként gyakorold a kiejtést

Ismét egy jellegzetes hangot fogsz gyakorolni.

A kiejtés gyakorlásánál a hallás utáni értést is gyakorlod, hiszen ha elsőre nem is megy a kiejtés utánzása, sokkal jobban fel fogod majd ismerni ezt a hangot, amikor meghallod.

Ez a hang az angol /r/ hang, ami nem azonos a mi ‘r’ hangunkkal.

Ráadásul a brit, amerikai és más angol nyelvet beszélők is különbözőképpen ejthetik.

Mi most a brit /r/ hangot fogjuk gyakorolni, és a kiejtett szavakat láthatod a videó alatt, az alatt pedig az amerikai kiejtést is hallhatod. Első lépésként azt szoktam javasolni, hogy ejtsd ki a magyar “r” hangot, miközben figyeld, hol van a nyelved, és milyen az ajkad. Érdemes tükör előtt végezni:))

A hölgy a videón bemutatja, hogy az angol /r/ hangnál hol helyezkedik el a nyelved.

A mi “r” hangunk pörgős, míg az angol /r/ hang inkább puha.

Az ajkak elől vannak, szinte kerekek, a nyelv pedig hátul van.

A videóban az /l/ hanggal hasonlítja össze, és egymás mellett ejt ki olyan szavakat, ahol az egyik /r/ hanggal, a másik szó pedig /l/ hanggal kezdődik.

Először nézd meg a videót, figyeld a hölgy száját is, majd gyakorold!

A $ jel az amerikai kiejtést jelöli. Ne feledd, a kerek zárójelben lévő butított kiejtés csak egy segítség a teljesen kezdőknek, de nem tudják kifejezni a latin betűk az angol kiejtést.

right (rájt) /raɪt/ helyes, igaz

wrong (ron $ ran) /rɒŋ $ rɒːŋ/ téves, helytelen

sorry (‘szori $ ‘szaari) /ˈsɒri $ ˈsɑːri/ elnézést

arrange (ö’réjndzs) /əˈreɪndʒ/ megszervez

A videóban az /l/ hanggal hasonlítja össze, és egymás mellett ejt ki olyan szavakat, ahol az egyik /r/ hanggal, a másik szó pedig /l/ hanggal kezdődik.

royal (rojöl) /ˈrɔɪəlkirályi

loyal (‘lojöl) /ˈlɔɪəlhűséges

misread (,misz’ríd) /ˌmɪsˈriːdfélreértelmez

mislead (,misz’líd) /ˌmɪsˈliːdfélrevezet

pirate (‘pájöröt $ ‘pájröt) /ˈpaɪərət $ ˈpaɪrətkalóz

pilot (‘pájlöt) /ˈpaɪlətpilóta

pray (préj) /preɪimádkozik

play (pléj) /pleɪjátszik

A videó harmadik részében olyan szavakat mondd ki a hölgy, amikor a szó végi /r/-t nem ejtik az angolok. Ez főleg a brit angolra jellemző, de ott sem mindenhol. Majd amikor meghallgatod az amerikai angolt, megfigyelheted, hogy ott bizony kiejtik ilyenkor is az /r/ hangot.

car (ká $ kár) /kɑː $ kɑːrautó

card (kád $ kárd) /kɑːd $ kɑːrdkártya

bored (bód $ bórd) /bɔːd $ bɔːrdunott

hear (hiö $ hír) /hɪə $ hɪrhall

heard (hőd $ hőrd) /hɜːd $ hɜːrdhallott

US:   

A videó negyedik részében azt mutatja meg a hölgy, hogy az előző példáknál mikor ejtik ki az /r/ hangot. Például a car szónál, önmagában ejtve nem ejti a brit az /r/ hangot, de ha magánhangzó jön utána (például egy “i” hang), akkor már kiejti.

This is my car. – Ez az én autóm.

My car is blue. – Az autóm kék.

2. lépés – Tagadás

A tagadás igen egyszerű dolog, mindössze az igéhez kell odaillesztened a NOT (brit angol (not) /nɒt/, amerikai angol: (nát) /nɑːt/) szót.

Állító mondat:

She is a student.

Tagadó mondat:

She is not a student.

3. lépés – Gyakorlás

4. lépés – Hallás utáni értés

Hallgasd meg az állítást a képről, és dönts el, hogy igaz, vagy hamis!

Hallgasd meg az állítást a képről, és dönts el, hogy igaz, vagy hamis!

1.
2.
3.

5. lépés – Záró feladat – Ha mindent kitöltesz, akkor jutalmul kapsz egy letölthető munkalapot két extra feladattal!

Hallgasd meg az angol mondatot, majd írd le a mondatot tagadásban!

Írd meg nekem a lenti hozzászólásba, hogy haladsz, hogy tetszenek a feladatok, mi az, ami nehezebb, mi az, ami könnyebb!