10. LECKE

Természetesen ezt a leckét is kiejtési gyakorlattal kezdjük, utána pedig egy különleges, igencsak az angol nyelvre jellemző válaszadást fogsz megtanulni, begyakorolni.

Inkább a megértésre koncentrálj, mert ha Te magad nem is fogod használni, megértened muszáj, hiszen elég gyakori a használata, főleg a beszélt nyelvben.

1. lépés – Az angol /kettőshangzó kiejtése

A butított kiejtésnél ezt így írtam neked: (áu).

Ezeket a szavakat ezen a ponton még nem kell megtanulnod, de a jelentését odaírtam neked! $ jel az amerikai kiejtést jelöli, tehát elől van a brit kiejtés, a $ jel után az amerikai angol.

mouth (máuth) /maʊθ/ – száj

now (náu) /naʊ/ – most

fowl (fául) /faʊl/ – (húsáért tartott madár) szárnyas

Lásd, pontosabban halld a különbséget az -áu- és az -öú- hangok között.

couch (káucs) /kaʊtʃ/ – kanapé

coach (köúcs $ káucs) /kəʊtʃ $ koʊtʃ/ – távolsági busz

clown (kláun) /klaʊn/ – bohóc

clone (klöún $ kloun) /kləʊn $ kloʊn/ – klón

loud (láud) /laʊd/ – hangos

load (löúd $ loud) /ləʊd $ loʊd/ – sok

found (fáund) /faʊnd/ – talált

phoned (föun $ foun) /fəʊn $ foʊn/ – telefonált

2. lépés – Szókincs fejlesztés

Indítsd el a videót, és ismerkedj meg a lecke új szavaival. A video alatt megtalálod külön is a szavakat.

Feltétlenül olvasd el őket, és a videóval együtt gyakorolj! Először hallod a brit, utána az amerikai kiejtést.

Hungarian (hán’geöriön) /hʌŋˈɡeəriən/ melléknévmagyar
Megjegyzés: az angol nyelvben a nemzetiséget mindig nagy kezdőbetűvel írjuk

doctor (‘doktö $ ‘dáktör) /ˈdɒktə $ ˈdɑːktər/ főnév orvos

teacher (‘tícsö $ ‘tícsör) /ˈtiːtʃə $ ˈtiːtʃər/ főnév tanár

restaurant (‘resztörant $ ‘resztörönt, ‘resztörant)
/ˈrestərɒnt $ -rənt, -rɑːnt/ főnév étterem

school (szkúl) /skuːl/ főnév iskola

television (‘telö,vizsön, ,telö’vizsön) /ˈteləˌvɪʒən, ˌteləˈvɪʒən/ főnév televízió

church (csőcs $ csőrch) /tʃɜːtʃ $ tʃɜːrtʃ/ főnév keresztény vallási ceremóniákra épült épület – templom

yes (jesz) /jes/ ezt a szót használjuk, ha például egyetértünk valamivel, vagy hajlandóak vagyunk valamit végrehajtani, de arra is használjuk, ha hajlandóak vagyunk valakire odafigyelni, vagy valamit megtenni neki – igen, persze

now (náú) /naʊ/ nem a múltban vagy a jövőben, hanem a jelenben most

and HANGSÚLYOS ALAK: (end) /ænd/ HANGSÚLYTALAN ALAK: (önd, ön) / ə nd// ə n/ kötőszó – két szót,mondatrészt, gondolatokat köt össze – és (boys and girls – fiúk és lányok)

3. lépés – Bemelegítés

Nos, megérted a következő mondatokat? Már neked is képesnek kell lenni pár hasonló mondatot alkotnod.

Kattints a lejátszó gombra, és hallgasd meg!

Mondd hangosan a beszélő után. Ez még a lassú szöveg!

I am a woman. I am not happy now. I am British. This is a cat. It is not a dog. I am not rich. I am not a doctor and I am not a teacher.

Nő vagyok. Most nem vagyok boldog. Brit vagyok. Ez egy macska. Nem kutya. Nem vagyok gazdag. Nem vagyok orvos és nem vagyok tanár.

4. lépés – Felgyorsítunk

Hallgasd meg az előző szöveget normál tempóban és rövidítve!

Figyeld meg, mennyivel másabb így a kiejtés!

Gyakorold ezt a szöveget is!

Mondd a beszélővel annyiszor, ahányszor csak szükséges ahhoz, hogy elégedett legyél magaddal!

I’m a woman. I’m not happy now. I’m British. This is a cat. It isn’t a dog. I’m not rich. I’m not a doctor and I’m not a teacher.

Nő vagyok. Most nem vagyok boldog. Brit vagyok. Ez egy macska. Nem kutya. Nem vagyok gazdag. Nem vagyok orvos és nem vagyok tanár.

5. lépés – A “rövid válasz”

Nézd meg a videós magyarázatot, de ha olvasni szeretsz, akkor a videó alatti megtalálod írásban is!

Most hogy tudod a kérdést, és a tagadást is, jöjjön a kérdésre adott válasz.

Sokszor nem elég csak igennel (yes) vagy nemmel (no) válaszolnod. Az angolban van egy úgynevezett udvarias rövid válasz. Ez nem azért rövid válasz, mert vagy igen vagy nem, ennél kicsit hosszabb. De ha így válaszolsz egy kérdésre, akkor az udvariasabbnak tűnik. Mivel elég gyakori a használata, meg kell tanulnod.

Are you a doctor? – No, I’m not. – Olyan, mintha egy egész mondatot készülnél mondani, de a végét lehagyod. No, I’m not a doctor.

A no szóval az egész gondolati egységet, míg a not szóval az adott szót tagadjuk le. Ha megkérdezi tőled valaki: Are you happy? (Boldog vagy?), és te nemmel akarsz válaszolni, mondhatnád ezt: NO. Nem mondhatod ezt: NOT. A not szót ne használd önmagában. Mondhatnád válaszul ezt is: I am not happy. Vagy így is: No, I am not happy. – Nem, nem vagyok boldog.

Vagy nézzünk meg még egy példát, hogy jobban megértsd a NO szó használatát.

Is he a good boy? – Jó fiú ő? – No. He is a bad boy. – Nem. Ő rossz fiú. 

De így is mondhatnánk a választ:

No, he isn’t a good boy. He’s a bad boy.

6. lépés – A “rövid válasz” gyakorlása szóban

Nézzük meg még pár példát a ‘rövid válasz’ használatára.

Hallgasd meg ezeket a mondatokat, és hangosan ismételd!

Are you here? – No, I’m not. – Yes, I am.

Is he happy? – No, he isn’t. – Yes, he is.

Is she a teacher? – No, she isn’t. – Yes, she is.

Is it a dog? – No, it isn’t. – Yes, it is.

Are we rich? – No, we aren’t. – Yes, we are.

Are they Hungarian? -No, they aren’t. – Yes, they are.

Megjegyzés: igenlő rövid válasznál nem lehet összevonni, ahogy fenti példákban is láthatod. Ez itt nem helyes: Yes, I’m. Yes, she’s.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a rövid válasz személyes névmásból és igéből áll, figyeld csak:

Is this a chair? – Yes, it is. / No, it isn’t.

Ez így nem helyes: Yes, this is. / No, this isn’t.

7. lépés – RÖVID VÁLASZ – hallás utáni értés

A feladatod, hogy hallgasd meg a kérdést, és a kép segítségével döntsd el, melyik “rövid válasz” a helyes válasz!

Hallgasd meg a kérdést, és a kép segítségével döntsd el, melyik rövid válasz a helyes!

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
10.

8. lépés – lecke záróteszt

Jöjjön a záró feladat, mégpedig kettő. Egy hallás utáni értés és egy rövid válaszod:)

LECKE ZÁRÓTESZT

Írd meg nekem a lenti hozzászólásba, hogy haladsz, hogy tetszenek a feladatok, mi az, ami nehezebb, mi az, ami könnyebb!