16. LECKE

A lecke alapfeltétele a többes szám, ezért ha úgy érzed, nem tökéletesen sajátítottad el az alapokat, menj vissza gyakorolni. Ebben a leckében ugyanis ezt tovább gyakoroljuk, de már a mutatónévmásokat is hozzátesszük. Szókincsed is bővül újabb, minden nap használatos szavakkal.

1. lépés – Bemelegítünk – az angol kiejtés

joke (dzsóúk) /dʒoʊk/ – vicc

lodger (lodzsö) /ˈlɒdʒ.ər/ – albérlő

bridge (bridzs) /brɪdʒ/ – híd

judge (dzsádzs) /dʒʌdʒ/ – bíró

Lásd, pontosabban halld a különbséget a -dzs- és a -cs- hangok között, ahogy korábban már a -cs- hangnál gyakorolhattad.

joke (dzsóúk) /dʒoʊk/ – vicc

choke (csóúk) /tʃoʊk/ – fulladozik

junk (dzsánk) /dʒʌŋk/ – vacak

chunk (csánk) /tʃʌŋk/ – nagy darab

lunge (lándzs) /lʌndʒ/ – nekiront

lunch (láncs) /lʌnt ʃ/ – ebéd

surge (sződzs) /sɜːdʒ/ – hullámzik

search (szőcs) /sɜːtʃ/ – keres

2. lépés – Mutogatunk

A közelre illetve a távolra mutató névmások nagyon hasznosak, hiszen ha valamit nem értünk, csak rámutatunk, és megkérdezzük: Mi ez?

THIS a közelre mutató névmás, ha egyes számú dologra, vagy személyre mutatsz rá. Jelentése: ez.

Nyugodtan rámutathatsz vele személyre is, hiszen ellentétben a magyarral, nem számít udvariatlannak. Sőt!

Ha például két személyt mutatsz be egymásnak, akkor kifejezetten ezt használd és ne a she vagy a he szavakat.

This is my friend. – Ez a barátom.

Nézzünk pár példát erre a szóra:

What’s this? – Mi ez?

This is a cat. – Ez egy macska.

This is a house. – Ez egy ház.

Emlékszel még a kérdő, illetve tagadó mondatokra? Nos, a szabály itt is marad.

Is this a house? – Ez (egy) ház?

This isn’t a cat. – Ez nem macska.

A this párja a THAT /ðæt/ , jelentése: az. Akkor használod, ha tőled távolabbi dologra mutatsz rá.

Nézzünk pár példát erre a szóra:

What’s that? – Mi az?

That is a dog. – Az egy kutya.

A that szót összevonhatjuk az igével.

That’s a dog. – Az egy kutya.

Ha többesszámú dolgokra mutatunk rá, akkor használjuk a THESE (/ðiːz/ – ezek), és a THOSE (/ðəʊz/ – azok) szavakat.

Vigyázz, a határozatlan névelőt már ne tedd a mondatba (A/AN), hiszen az mindig egyes számú dolgokra, személyekre utal.

Hallgasd meg a THESE kiejtését:

Hallgasd meg a THOSE kiejtését:

These are dogs. – Ezek kutyák.

What are these? – Mik ezek?

What are those? – Mik azok?

Those are walls. – Azok falak.

3. lépés – Szókincsfejlesztés

kitchen (‘kicsin) /ˈkɪtʃɪn/ konyha

bathroom (‘báθrúm $ ‘beθrúm) /ˈbɑːθruːm $ ˈbæθruːm/ fürdőszoba

cupboard (‘káböd $ ‘kábörd) /ˈkʌbəd $ ˈkʌbərd/ szekrény (nem az akasztós, hanem amiben polcok vannak, lehet szobában, konyhában stb)

sink (szink) /sɪŋk/ mosogató

bottle (‘botl $ ‘bátl) /ˈbɒtl $ ˈbɑːtl/ üveg (üdítős, boros, sörös stb. tehát nem az ablaküvegre gondolok)

plate (pléjt) /pleɪt/ – tányér

teapot (‘típot $ ‘típát) /ˈtiːpɒt $ ˈtiːpɑːt/ teáskanna

fork (fók $ fórk) /fɔːk $ fɔːrk/ villa

spoon (szpún) /spuːn/ – kanál

knife (nájf) /naɪf/ kés Többes száma: knives (nájvz) /naɪvz/

bag /beg/ /bæɡ/ táska

pencil /’penszöl/ /ˈpensəl/ ceruza

board (bód $ bórd) /bɔːd $ bɔːrd/  tábla

clock (klok $ klak/ /klɒk $ klɑːk/ óra
Megjegyzés: a karóra nem clock, arra másik szót használ az angol (watch)

long (loŋ $ laŋ) /lɒŋ $ lɒːŋ/ hosszú

short (sót $ sórt) /ʃɔːt $ ʃɔːrt/ rövid

4. lépés – Többes szám – gyakorlás

Hallgasd meg az angol mondatokat, és válaszd ki a magyar megfelelőjét!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5. lépés – IN FRONT OF

Újabb elöljárószóval gyarapodik a szókincsed, ráadásul ez egy összetett kifejezés.

Jelentése: valami előtt

Például: The cat is in front of the table. A macska az asztal előtt van.

Nézd meg a videót, ahol további példákat hallhatsz és gyakorolhatsz be!

6. lépés – 16. lecke záró feladata

A zárófeladat ismét hallás utáni értésed teszteli. Számtalan angol mondatot tudsz máris kimondani, és eddig is rengeteg mondatot meghallgathattál. Most 10 darab mondatot kell értelmezned, és bizony kiderül, kell-e ismételned.

 Hallgasd meg a mondatokat, és FORDÍTSD LE ŐKET MAGYARRA!

11. Melyik feladattal fejlődtél a legtöbbet eddig?
12. emailcímed:

Írd meg nekem a lenti hozzászólásba, hogy haladsz, hogy tetszenek a feladatok, mi az, ami nehezebb, mi az, ami könnyebb!

16 hozzászólás

  1. Névtelen 2019-05-19 at 17:33 - Reply

    Kedves Noémi köszönöm a feladatsorokat nagyon tetszenek. A szavak sorendje jobban megy mint a hallás utáni szövegértés sokszor vissza megyek és előről kezdem a leckéket .Nem adom fel előbb vagy utobb majd sikerül

Hozzászólás