Nyelvtani készséget mérő teszt – A2 szint

Ha meg akarod tudni, megfelelsz-e az A2 szintnek és mehetsz-e a B1 szintre, bizony sokféle tesztet ki kell töltened, sokféle feladatot meg kell oldanod, ahhoz, hogy stabilan azt lehessen mondani, igen, stabil A2 tudásod van. Ennek a tesztnek a tökéletes kitöltése nem azt jelenti, hogy igen, kipipálhatod ezt a szintet, de valamilyen képet azért ad Neked. Viszont azt javaslom, hogy végezd el majd a többi szintfelmérő tesztet is, melyeket folyamatosan teszünk fel az oldalra!

Ez a teszt 50 feladatból áll, és az A2 követelményeinél nem kér többet. Ha nem tökéletes a teszted, akkor még gyakorolnod kell a mondatszerkesztést, hiszen bizonytalanságot mutat. Ha gondolkozol, bizonytalan vagy a válasznál – bár helyesen tippelsz – , akkor az máris hamis eredményt mutat, hiszen minden bizonytalanság nem tudásból ered:)

/50
1535
A2 nyelvtani teszt 50 kérdés

1 / 50

My bike's got a .......... tyre, so I'm walking to school this week.

2 / 50

Is there anything good on TV tonight?

3 / 50

............ tomorrow morning.

4 / 50

I wanted to eat pizza but now I've changed my ........ and I want to eat spaghetti.

5 / 50

If you like music, .......... a concert tonight.

6 / 50

How was your spring holiday in Italy?

7 / 50

Can you tell me if the train stops in Canrow?

8 / 50

All she wanted was ........ moments on her own.

9 / 50

Smoking is  a ........... habit.

10 / 50

Man: "..... go? I wanted to invite you for a cup of coffee."
Woman: "I'm so sorry, but I have a meeting in the office."

11 / 50

John: "........ to arrive here?"
Helen: "Some minutes. There was not a lot of traffic."

12 / 50

Susan ........ her brother in the USA this year but the plane ticket is very expensive.

13 / 50

I'm going to work ............ to make some extra money.

14 / 50

The teacher will answer your questions when the lesson ........ .

15 / 50

Can you come into my office?

16 / 50

There's always something, ....... ?

17 / 50

I have a day off tomorrow. ......... visiting Jack and Susan in Milan?

18 / 50

How would you like to pay?

19 / 50

That's the woman ......... I was smiling at during the presentation.

20 / 50

What a ........... book! I'll start another one.

21 / 50

George: ".......... at the weekend?"
Mary: "Usually 8.00 but sometimes later."

22 / 50

We can travel by car. My father is going to ..... me his car.

23 / 50

Where ............ after you eat your lunch?

24 / 50

Tom: “What do you think of the Clarks boots after all these years?”
Helen: “Well, they really .............., these boots didn’t exist when I was a girl!''

25 / 50

Jane: "............at the cinema last Sunday?"
Holly: "Thousands"

26 / 50

While I .......... for the shop to open, I saw a woman by the window.

27 / 50

Helen: "We still haven't decided how we're going to get to Bristol."
John: ".......... go by car?"

28 / 50

I'm ........... staying in this hotel.

29 / 50

James was so ........... that he couldn't stand up straight in the room.

30 / 50

Why didn't Henry come for this dinner?

31 / 50

Jim: "............ a bath when I called?"
Joanne: "No, I was in the garden."

32 / 50

George: "......... when mother went into your room?"
Dave: "I was just watching TV."

33 / 50

She ................ to her parents.

34 / 50

James: “Did you get anything yesterday?”
Bob: “Yes, I ……… the book I wanted.”

35 / 50

The children in the back couldn’t hear Mr Harris so they told him to ........ .

36 / 50

Melyik válasz helyes erre a kérdésre:
Shall we go to the shops now?

37 / 50

I buy a computer because I need ......... .

38 / 50

Can I take your order?

39 / 50

Did you use my computer? I told you not to!

40 / 50

I want to sell my ............. bike.

41 / 50

I really want a penfriend ......... another country.

42 / 50

I know you have a dog. Who looked .............. it while you were on holiday?

43 / 50

What was the food like?

44 / 50

Can I make an appointment with the dentist?

45 / 50

My car is really too old, so I have decided to buy ........... .

46 / 50

......... my homework. I can watch TV now.

47 / 50

Jilly: "........... to work?"
James: "By car. It takes ten minutes and I love driving."

48 / 50

When ...........?

49 / 50

........ you knew at the party last Saturday?

50 / 50

You .......... which food you want to eat at the weekend. You can tell me tomorrow.

Your score is

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom A0 szintről B2 szintre visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.