Nyelvtani készséget mérő teszt – A2 szint

Ha meg akarod tudni, megfelelsz-e az A2 szintnek és mehetsz-e a B1 szintre, bizony sokféle tesztet ki kell töltened, sokféle feladatot meg kell oldanod, ahhoz, hogy stabilan azt lehessen mondani, igen, stabil A2 tudásod van. Ennek a tesztnek a tökéletes kitöltése nem azt jelenti, hogy igen, kipipálhatod ezt a szintet, de valamilyen képet azért ad Neked. Viszont azt javaslom, hogy végezd el majd a többi szintfelmérő tesztet is, melyeket folyamatosan teszünk fel az oldalra!

Ez a teszt 50 feladatból áll, és az A2 követelményeinél nem kér többet. Ha nem tökéletes a teszted, akkor még gyakorolnod kell a mondatszerkesztést, hiszen bizonytalanságot mutat. Ha gondolkozol, bizonytalan vagy a válasznál – bár helyesen tippelsz – , akkor az máris hamis eredményt mutat, hiszen minden bizonytalanság nem tudásból ered:)

1. Helen: "We still haven't decided how we're going to get to Bristol."
John: ".......... go by car?"
2. I want to sell my ............. bike.
3. Can I make an appointment with the dentist?
4. Can you come into my office?
5. George: "......... when mother went into your room?"
Dave: "I was just watching TV."
6. I really want a penfriend ......... another country.
7. Where ............ after you eat your lunch?
8. Jilly: "........... to work?"
James: "By car. It takes ten minutes and I love driving."
9. ........ you knew at the party last Saturday?
10. I wanted to eat pizza but now I've changed my ........ and I want to eat spaghetti.
11. James: “Did you get anything yesterday?”
Bob: “Yes, I ……… the book I wanted.”
12. Smoking is  a ........... habit.
13. I have a day off tomorrow. ......... visiting Jack and Susan in Milan?
14. When ...........?
15. All she wanted was ........ moments on her own.
16. My car is really too old, so I have decided to buy ........... .
17. Susan ........ her brother in the USA this year but the plane ticket is very expensive.
18. Is there anything good on TV tonight?
19. I'm ........... staying in this hotel.
20. What a ........... book! I'll start another one.
21. While I .......... for the shop to open, I saw a woman by the window.
22. What was the food like?
23. Did you use my computer? I told you not to!
24. ............ tomorrow morning.
25. Tom: “What do you think of the Clarks boots after all these years?”
Helen: “Well, they really .............., these boots didn’t exist when I was a girl!''
26. John: "........ to arrive here?"
Helen: "Some minutes. There was not a lot of traffic."
27. We can travel by car. My father is going to ..... me his car.
28. That's the woman ......... I was smiling at during the presentation.
29. If you like music, .......... a concert tonight.
30. Man: "..... go? I wanted to invite you for a cup of coffee."
Woman: "I'm so sorry, but I have a meeting in the office."
31. Jane: "............at the cinema last Sunday?"
Holly: "Thousands"
32. Melyik válasz helyes erre a kérdésre:
Shall we go to the shops now?
33. Can I take your order?
34. George: ".......... at the weekend?"
Mary: "Usually 8.00 but sometimes later."
35. She ................ to her parents.
36. The teacher will answer your questions when the lesson ........ .
37. James was so ........... that he couldn't stand up straight in the room.
38. ......... my homework. I can watch TV now.
39. Can you tell me if the train stops in Canrow?
40. I know you have a dog. Who looked .............. it while you were on holiday?
41. My bike's got a .......... tyre, so I'm walking to school this week.
42. Why didn't Henry come for this dinner?
43. I buy a computer because I need ......... .
44. The children in the back couldn’t hear Mr Harris so they told him to ........ .
45. You .......... which food you want to eat at the weekend. You can tell me tomorrow.
46. How was your spring holiday in Italy?
47. There's always something, ....... ?
48. How would you like to pay?
49. I'm going to work ............ to make some extra money.
50. Jim: "............ a bath when I called?"
Joanne: "No, I was in the garden."

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom A0 szintről B2 szintre visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

IRATKOZZ FEL MOST!

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.

KATTINTS IDE A KÖNYVEKHEZ!