A mai tesztben ismét a Jövő idő a téma. Will jövő, Going to jövő vagy Folyamatos Jelen jövőre használva? Teszteld magad, mennyire tanultad meg!

Gyere a tanfolyamomra, ahol nem csak tesztelgetés folyik, de HASZNÁLNI IS MEGTANULOD, ráadásul hallás után is érteni fogod őket. Noémiangol Online tanfolyamom úgy alkottam meg, hogy szép fokozatosan eljuttat téged egy igen jó szintre!

1. She can't do her homework tonight. She ........... a movie.
2. ............ show me what you've done while I've been out ?
3. "I'm thirsty."
"I... you a glass of water."
4. Nobody in Henry's team can play basketball. They ... the match.
5. According to this time table a bus ............. at 6 o'clock.
6. "Why are you putting on your coat?" - "I ............. ."
7. Look! That plane.... !
8. I feel really tired. I think I ..........  to bed.
9. I ..... with you if you like.
10. What are you going to give her for her birthday? I don't know yet. I ...