Angol igeidők 5

A mai tesztben ismét a Jövő idő a téma. Will jövő, Going to jövő vagy Folyamatos Jelen jövőre használva? Teszteld magad, mennyire tanultad meg!

Gyere a tanfolyamomra, ahol nem csak tesztelgetés folyik, de HASZNÁLNI IS MEGTANULOD, ráadásul hallás után is érteni fogod őket. Noémiangol Online tanfolyamom úgy alkottam meg, hogy szép fokozatosan eljuttat téged egy igen jó szintre!

1. "Why are you putting on your coat?" - "I ............. ."
2. According to this time table a bus ............. at 6 o'clock.
3. Nobody in Henry's team can play basketball. They ... the match.
4. I ..... with you if you like.
5. What are you going to give her for her birthday? I don't know yet. I ...
6. "I'm thirsty."
"I... you a glass of water."
7. Look! That plane.... !
8. ............ show me what you've done while I've been out ?
9. She can't do her homework tonight. She ........... a movie.
10. I feel really tired. I think I ..........  to bed.

2018-10-17T15:26:17+00:00By |

One Comment

  1. Jose Gabor De 2018-10-17 at 23:26 - Reply

    Nagyon köszönöm teszteket, Noémi! ÜdvJose

Hozzászólás