Angol morzsák 8 – very / very much

Tanfolyamom legelején beszélek neked arról, hogyan kell szavakat tanulni, és miért nem elegendő, ha a magyar megfelelőjét magolod be. Egyes szavaknál ez nem okoz problémát, hiszen a TABLE (asztal) nem igen hordoz valamilyen más jelentést, vagy a használatánál sem kell figyelni különösebb dolgokra.

Viszont ott vannak a melléknevek, határozószavak, melyekre nem feltétlen van magyar megfelelő, vagy egyes igéknek több jelentésük van, és bizony nem mindegy, melyiket használod. Sokszor előfordul, hogy magát a magyar szót sem jól használja a tanuló, és amikor megnézi egy magyar-angol szótárban, kiválaszt egy teljesen oda nem illő jelentést, ami érthetetlenné, vagy akár nevetségessé is teszi a mondatát!

Ha már haladóbb vagy, térj át angol-angol szótárra, ez abban is segít, hogy ne fordíts a fejedben, hanem angolul kezdj gondolkodni.

Ha még kezdő vagy, akkor érdemes alaposan megismerkedned egy-egy szóval, saját magad alkotta mondatokban használnod, mert így jutsz el arra a szintre, ahol már képes leszel angol-angol szótárt használni.

A mai leckében a VERY szóval szeretnélek jobban megismertetni. Ha úgy gondolod, teljes mértékben ismered, akkor menj egyenesen a teszthez!

VERY az egyik leggyakoribb szó az angolban, már tanulmányaid elején találkozhatsz vele. Érdemes nem csak a magyar megfelelőjét bemagolnod hozzá, hanem értened is a jelentését, használatát.

VERY

VERY szó állhat határozószavak és melléknevek előtt is. Egyfajta hangsúlyos jelentéssel bír, fokozza az utána álló melléknevet, határozószót.

It is very hot here. Nagyon meleg van idebenn.

You speak English very fast. Nagyon gyorsan beszélsz angolul.

VERY MUCH

VERY MUCH igék hangsúlyozására használatos.

Figyeld meg a következő mondatot:

I think you drink very much. Szerintem nagyon sokat iszol.

I like your house very much/ I very much like your house.

HELYTELEN: I like very much your house. (Mivel a LIKE után megmondjuk, mit szeretünk, és ilyenkor nem ékelhetjük közé a very much szót. Very much az igét hangsúlyozza, nem pedig a house szót!)

VERY MUCH szavakat használod, ha a melléknevek középfokban vagy felsőfokban vannak. Ilyenkor nem használhatod csak a VERY szót!

Helyes: This soup is very much better than the soup your mother cooked yesterday.

Helytelen: This soup is very better than the soup your mother cooked yesterday.

Helyes: This was the very much lowest price he could offer.

Helytelen: This was the very lowest price he could offer.

Haladóbb tanulóknak – VERY fokozhatatlan melléknevek előtt

Léteznek olyan melléknevek, amelyek valamilyen abszolút tulajdonságot közölnek. Ezeket az angol így hívja: absolute adjectives. Ezek elé nem teheted a VERY szót!

Azért abszolút, mert nem lehet őket tovább fokozni, tehát nincs sem középfoka, sem felsőfoka. Például a dead melléknév ilyen, hiszen ha valami vagy valaki halott, arra nem mondhatod – legalábbis nem helyes – , hogy very dead (nagyon halott). A halálnak nincs fokozata.

De ilyen a married szó is. Vagy házas valaki, vagy nem. Nem lehet valaki nagyon házas, vagy házasabb, mint valaki más.

Ha haladóbb tanuló vagy, érdemes átnézned ezeket a mellékneveket (nem az összeset látod), de egyébként teljesen logikus, hogy ezek elé nem rakhatod a VERY szót! Hiszen a VERY szó azt jelenti, fokozott mértékben!

VISZONT használhatsz egyéb szavakat,hogy még jobban kifejezd abszolút tulajdonságukat: absolutely, completely, really, totally

Helyes: This house is really huge!

Helytelen: This house is very huge!

absolute, ancient, awful, basic, boiling, brilliant, certain, complete, dead, empty, enormous, entire, essential, excellent, exhausted, fascinating, fantastic, filthy, freezing, full, furious, giant, gigantic, gorgeous, harmless, hilarious, horrible, huge, immortal, impossible, incredible, perfect, pregnant, starving, superior, terrible terrified, thrilled, tiny, ultimate, wonderful

0%
468

1 / 15

I miss .......... my husband ........... .

2 / 15

Did you like the movie? - Not .............. .

3 / 15

Her dress was ............... stunning.

4 / 15

Your question was .................. easier than mine.

5 / 15

That song is .............. beautiful.

6 / 15

Melyik mondat helyes?

7 / 15

We need a .......... high ladder.

8 / 15

I love ........... your parents ............ .

9 / 15

She was .............. .

10 / 15

I think you .............. .

11 / 15

The tree is ............... .

12 / 15

Your son is .............. better today.

13 / 15

She looks ............. older than her sister

14 / 15

Try too speak .......... slowly, please!

15 / 15

I ........... prefer ............. this house to that one.

Your score is

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom A0 szintről B2 szintre visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be, és tanfolyamom elején a kezdők hallás utáni értését megkönnyítem. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.