NOÉMIANGOL ONLINE TANFOLYAM

Itt láthatod a teljes online angol tanfolyami tartalomjegyzéket. Ha bizonytalan vagy, és a Próbatanfolyam leckéi alapján sem tudtad eldönteni, jó-e ez neked, akkor kérj egy 24 órás Turistajegyet.

Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy megértsd a mindennapi élet dolgait és ezekre tudj reagálni, tudj róla beszélni, elboldogulj egy angol nyelvű környezetben, és megtanuld az angol nyelvtan és mondatszerkesztés leglényegesebb pontjait (amelyek a mindennapi életben használatosak).

Megtanulod HASZNÁLNI az angol nyelvet, és elindulsz a folyékony beszéd felé, hiszen minden módszert megadok, már csak csinálnod kell.

1. SZINT

Az első szinten megtanulod az angol nyelv alapjait, és kb 150 angol szót tanulsz meg, a végén képes leszel egyszerűbb mondatokat alkotni szóban és írásban is angolul. Ezen a szinten megtanulod az angol nyelv legfontosabb igéit mondatba ágyazni, azokat az igéket, melyekre a további leckék is épülnek. Ha ezeket jól megérted, akkor a későbbi leckék nem jelentenek komoly akadályt. A próbatanfolyamomon az első szintből kaptál ízelítőt!

1. lecke – Az angol kiejtés

2. lecke – Hogyan tanuld az angol szavakat – első angol szavaid

3. lecke – A személyes névmások begyakorlása

4. lecke – Toplistás szavak az angolban

5. lecke – A legfontosabb és leggyakoribb ige – első angol mondataid

6. lecke – THIS mutató névmás és szókincsfejlesztés (letölthető munkalappal)

7. lecke – THIS mutató névmás gyakorlása, BE ige használata kérdésnél – képes legyél kérdésekre válaszolni

8. lecke – A TAGADÁS

9. lecke – BE ige használata kérdő tagadásban

10. lecke – „rövid válasz” a BE igével

11. lecke – az angol ábécé

12. lecke – megismerkedhetsz a számokkal, és be is gyakoroljuk őket (számok egytől 20-ig)

13. lecke – beépítjük a mondatainkba a főneveket is, mégpedig már többes számmal (a főnevek többes száma)

14. lecke – eljutottál oda, hogy már egyszerű mondatokat tudj alkotni, mondani. ANGOLUL!

15. lecke – egyik fontos alapköve a beszédnek, hogy megtudd, mi hol van, és hogy erre válaszolni is tudj (angolul), vagy megértsd – na persze, még csak a legegyszerűbben (Hol? kérdésre tanulunk meg válaszolni)

16. lecke – megtanulsz a közelre és a távolra lévő dolgokra rámutatni, mondatokat alkotni ezekkel a szavakkal és válaszolni rájuk (this, these, that, those szavak használata)

17. lecke – átismételjük az eddig tanultakat, hogy nyugodt szívvel menj tovább

18. lecke – az angol nyelv egy igen gyakori szerkezetét tanulod meg használni, amely sok problémát szokott okozni a tanulóknak, de én igen egyszerűen magyarázom el neked:) (there is/ there are szerkezet)

19. lecke – Az első hosszabb szöveged, ami fejleszti a hallás utáni szövegértést, a beszédet, és a mondatalkotást.
(there is/ there are szerkezet)

20. lecke – There is/are szerkezet gyakorlása – rövid válasz

21. lecke – Megszámlálhatatlan és megszámlálható főnevek

22. lecke – két apró, de annál fontosabb angol szót tanulunk meg használni – some, any

23. lecke – megtanuljuk az angol nyelv második legfontosabb igéjét (have got)

24. lecke – Tovább gyakoroljuk a have got igét, most a válaszadáson a hangsúly (have got – rövid válasz)

25. lecke – birtokos szavak gyakorlása (my, your, his, her, its, our, your, their) + VÉGSŐ TESZT

2. SZINT

Ezen a szinten megtanulod a mennyiségeket, a birtoklást, és itt már rövidebb hallott szövegeket is meg tudsz érteni, illetve magadnak is képesnek kell lenned mesélned a saját lakásodról, magadról, másokról vagy az egyik legfontosabb témát tekintve, képes leszel a bevásárlás helyzetében előforduló leggyakoribb mondatok használatára.

A 49. lecke szabadon megtekinthető.

26. lecke – Még mindig a birtoklással foglalkozunk, megtanulod kifejezni, kihez tartozik valami. – (Whose? kérdőszó használata)

27. lecke – önálló birtokos névmások gyakorlása (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)

28. lecke – Kinek a mije, kinek a kije (birtokos szerkezet gyakorlása)

29. lecke – Ebben a leckében nem tanulunk újat, hanem az eddig tanultakat gyakoroljuk be alaposan.

30. lecke – Ebben a leckében elkezdünk cselekvéseket is belepakolni a mondataidba. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása)

31. lecke – Megtanuljuk a ház részeit, és tovább gyakoroljuk az első igeidőnket. (Present Continuous – Folyamatos jelen idő szerkesztése és gyakorlása – kérdés)

32. lecke – Megtanulsz az otthonodról beszélni.

33. lecke – Számokat tanulunk (20-100)

34. lecke – Alapvető dolog, hogy tanulmányaid elején már tudj beszélni magadról. Ebben a leckében ezt tanulod meg: beszélni saját magadról!

35. lecke – Most, hogy már magadról el tudod mondani a lényeget, jöhetnek a többiek: beszélj másokról!

36. lecke – “Különös” kis apró szavakkal ismertetlek meg. Ezek a szavak nagyon fontosak, és azért különösek, mert a magyar nyelvben nincs ilyen. Ha jól begyakorlod őket, későbbiekben gyerekjáték lesz a hasonló szavak megtanulása
(az elöljárószavak)

37. lecke – Megtanulod angol megkérdezni és elmondani az időt (az idő kifejezése)

38. lecke – Még mindig a jelennél tartunk. Ennek egy újabb kifejezésével ismerkedhetsz meg. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – állítás)

39. lecke – Megtanulod önállóan elmondani a napi teendőid.

40. lecke – Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – tagadás)

41. lecke – Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – kérdés)

42. lecke – Folytatjuk a jelen időt. (Present Simple – Egyszerű jelen idő – rövid válasz)

43. lecke – Where? What? How? kérdőszavak használata. HAVE vagy HAVE GOT?

44. lecke – Alapvető élelmiszerekről tanulunk – How much? / How many?

45. lecke – Még mindig az evésnél tartunk, de belevesszük a reggeli témáját. Képes leszel elmondani, mit szoktál reggelizni.

46. lecke – További apró, de annál fontosabb szavakról tanulunk – (me, you, him, her, it, us, them)

47. lecke – Az előző lecke gyakorlása.

48. lecke – Te mire vagy képes? – (can ige használata)

49. lecke – Bevásárolni mindig kell, még külföldön is. Ezt fogod most megtanulni angolul, ehhez tanulod meg és gyakorlod be a ‘want’ és a ‘would like’ szavak használatát.

50. lecke – Ha valamit szeretnél vásárolni egy boltban, sokszor kell használnod vagy megértened a MENNYISÉGEKET. Ebben a leckében folytatjuk a bevásárlás témáját. Azt fogod megtanulni, hogyan kérj vagy mondj különböző mennyiségeket. + ZÁRÓTESZT

3. SZINT

A harmadik szinten igen komoly mélységig eljutsz, hiszen már múltról és jövőről is tudsz majd beszélni. Gyakoroljuk a vonaton utazás szavait, kifejezéseit, és helyzetgyakorlat is lesz. Ja, és a bolti eladóval is “élesben” fogsz beszélgetni. Ezen a szinten már elég gyakran bukkan fel hallás után szövegértés is, hiszen szókincsed már olyan méreteket ölt, ahol képes vagy megérteni összefüggő gondolatláncokat is.

51. lecke – Párbeszéden keresztül fejlesztjük a beszédkészséged ebben a leckében, téma a vásárlás. Cél, hogy hibátlanul tudj az eladótól termékeket kérni.

52. lecke – “kell” vagy “muszáj” – MUST használata

53. lecke – Képes leszel azt kifejezni, hogy valamit “tilos” vagy “nem szabad” megcsinálni. – MUST NOT használata

54. lecke – Ennek a leckének az a célja, hogy megismerd a legfontosabb országok neveit, és a számodra fontosakat tudd is kiejteni, és így el tudd mondani, hova szeretnél utazni, hova utaznál szívesen.

55. lecke – A lecke célja, hogy gondolkodás nélkül tudd kifejezni az időt napszakokban, napokban, mikor kérdésre válaszolva.

56. lecke – Ebben a leckében idővel, napszakokkal kapcsolatos szavakat tanulsz meg (idővel kapcsolatos elöljárószavak)

57. lecke – Ennek a leckének az a célja, hogy megértsd a vonatutazás leggyakoribb kérdéseit, és tudj rá válaszolni.

58. lecke – Képes legyél izgatottság, zaklatottság és akadozás nélkül “lefolytatni” a párbeszédet a jegypénztárossal (vonat pályaudvaron) vagy információt kapni. Addig kell gyakorolnod, amíg úgy nem érzed, hogy ha élesben menne a dolog, akkor is elboldogulnál.

59. lecke – Ennek a leckének a célja, hogy begyakorold a GOING TO jövő igeidő szerkesztését szóban és írásban egyaránt, hogy amikor használnod kell, akkor ne kelljen ezen gondolkoznod.

60. lecke – A lecke célja, hogy jó alaposan begyakorold a GOING TO szerkezet használatát, és szókincsed is fejlődjön.

61. lecke – Ebben a leckében megismerkedsz a Going to Jövő igeidő újabb használati módjával, és be is gyakorolod. A leckében még található beszédfejlesztési feladat és hallás utáni szövegértést fejlesztő gyakorlatsorozat is.

62. lecke – Évszámok, évszakok angolul.

63. lecke – BE ige múlt ideje kérdésnél és tagadásnál – 1. rész

64. lecke – BE ige múlt ideje kérdésnél és tagadásnál – 2. rész

65. lecke – BE ige múlt ideje, rövid válasz

66. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

67. lecke – Megismerkedsz az angol rendhagyó igékkel – az angol rendhagyó igék múlt ideje.

68. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a beszédértésed, és szövegértés képességed, erre szolgál egy egész feladatsorozat

69. lecke – Az angol Simple Past (egyszerű múlt) igeidő kérdésben való használata

70. lecke – Az angol Simple Past (egyszerű múlt) igeidő tagadása

71. lecke – Az angol Simple Past (egyszerű múlt) igeidő rövid válaszának használata

72. lecke – A lecke célja, hogy hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlessze. Egy rövid szöveget dolgozunk fel, amit lassú tempóban, és normál tempóban is meghallgathatsz, természetesen az eddig tanult mondatszerkesztést használjuk. Kattints ide, és lesd meg a leckét!

73. lecke – Megtanulod a következő, gyakran rosszul használt szavak helyes használatát: both, neither…nor, all, none, valamint hallás utáni értésed és beszédkészséged is fejlesztjük szövegfeldolgozással: What’s your hobby?

74. leckeHAVE + FŐNÉV szóösszetételek az angol beszélt nyelvben – 1. rész

75. leckeHAVE + FŐNÉV szóösszetételek az angol beszélt nyelvben – 2. rész + ZÁRÓTESZT

4. SZINT

A negyedik szinten tovább bővítheted szókincsed, és az éttermi szituációban is megállod a helyed, valamint megtanulsz angolul pizzát rendelni, gyorsétteremben rendelni, de a leggyakoribb ételneveket is megtanulhatod, hiszen ha külföldön étterembe mész, nem árt tudni, mit is eszel. Újabb három igeidőt sajátítasz el, de lesz rengeteg hallás utáni szövegértés, és nem maradhatnak el a helyzetgyakorlatok sem. Megtanulod, hogyan kell kifejezni angolul a valószínűséget, hogyan kérj angolul engedélyt, de tanulsz még a testrészekről, a főbb ruhafélékről, képes leszel javaslatot tenni, felszólítani, és elmondani, mire van szükséged, vagy erre rákérdezni, illetve a saját foglalkozásodról is képes leszel beszélgetni.

76. lecke – Present Continuous, azaz a folyamatos jelen a jövő idő kifejezésére

77. lecke – Szakmákról tanulunk, de csak a legfontosabbakról. A lecke célja, hogy saját magad képes legyél beszélni a foglalkozásodról.

78. lecke – Hallás utáni szövegértésed fejlesztjük, és ezzel együtt a szókincsed is bővítjük: George goes shopping

79. lecke – Az angol LITTLE és FEW szavak közötti különbség

80. lecke – Megtanulsz pizzát rendelni

81. lecke – Képes leszel asztalt foglalni egy étterembe

82. lecke – Éttermi helyzetgyakorlat – mintha élesben tennéd

83. lecke – Megtanulsz étteremben rendelni, és megismerkedsz a hús- és halfajták neveivel, és sütéssel, főzéssel kapcsolatos igékkel.

84. lecke – Megtanulsz gyorsétteremben rendelni.

85. lecke – Valószínűség kifejezése angolul. Hallás utáni szövegértésed is fejlesztjük egy szöveggel.

86. lecke – Képes leszel angolul kifejezni magad, ha engedélyt szeretnél kérni.

87. lecke – Az angol Befejezett Jelen (Present Perfect) + az angol rendhagyó igék 3. alakjai

88. lecke – Megtanulod használni a Present Perfect igeidő szerkezetét, hogy képes legyél ebben az igeidőben saját mondatokat alkotni, és megérteni a Present Perfect igeidőben hallott mondatokat.

89. lecke – Az angol Present Perfect igeidő kérdésben és tagadásban

90. lecke – Mi a különbség az angol Present Perfect és Simple Present igeidők között

91. lecke – Body Parts – Testrészek

92. lecke – Simple Future (will Jövő Igeidő)

93. lecke – Képes leszel beszélni a saját külsődről és más emberek külsejéről, el tudod mondani az alapvető dolgokat.

94. lecke – Képes leszel beszélni a családodról.

95. lecke – Megtanulod a főbb ruhaféléket.

96. lecke – Szókincs- és beszédkészség fejlesztés hallott szöveg alapján

97. lecke – Szókincs- és beszédkészség fejlesztés hallott szöveg alapján

98. lecke – Javaslattétel angolul – Shall ige használata

99. lecke – Felszólítás (Imperative) az angol nyelvben

100. lecke – Képes leszel elmondani, mire van szükséged, vagy erre rákérdezni, illetve megérts másokat, ha erről beszélnek – Az angol NEED ige használata a mindennapi angol beszélt nyelvben + ZÁRÓTESZT

5. SZINT

Az ötödik szinten ismét fontos, mindennapi életben használt párbeszédeket tanulhatsz és gyakorolhatsz, mint amilyen például a napi rutinod, a nyaralással kapcsolatos dolgok, de képes leszel szállást foglalni telefonon vagy személyesen, szoba szervizt igénybe venni, szállásról kijelentkezni.
Rengeteg hallás utáni szövegértést is beletettem a szintbe, hogy egyre több mindent megérts, ha angolul szólnak hozzád.
Az egyik legfontosabb helyzet lehet az útbaigazítás. Főleg ha te kapod, hiszen előfordulhat, hogy eltévedsz külföldön.
No, és itt a repülőtéri teendők, párbeszédek gyakorlásának ideje is.

101. lecke – Mindennapi, általános kérdések

102. lecke – Napi rutin szókincs + Hallás utáni értés fejlesztése

103. lecke – Mesélj a saját napodról!

104. lecke – Az angol melléknevek és határozószavak használata

105. lecke – Hogyan és miért kell használni az angol mellékneveket

106. lecke – Holiday

107. lecke – Staying in a hotel

108. lecke – Booking a room

109. lecke – Room service

110. lecke – Checking out of a hotel

111. lecke – Present Perfect igeidő használata jelen időre – for és since szavak használata

112. lecke – Beszéd- és hallás utáni értés készség fejlesztése szövegen keresztül: Visitors in England

113. lecke – Buying clothes

114. lecke – How to get to …?

115. lecke – Prespositions of place – A helyre utaló elöljárószavak

116. lecke – Directions in town

117. lecke – Directions in town

118. lecke – Do you know the way to the bank? (dialogue, open dialogue, speaking)

119. lecke – Fülelj rá! – Hallás- és beszédkészséged fejlesztjük

120. lecke – Hallás- és beszédkészséged fejlesztjük. Szövegfeldolgozás: The neighbour and the donkey

121. lecke – Ismétlés – Teszteld magad!

122. lecke – Ordering flight ticket

123. lecke – Checking in

124. lecke – Az angol Lehetséges feltétel

125. lecke – Why do you go to…?

6. SZINT

Ezen a szinten már sokkal több hallás utáni szövegértés van, mint korábban, és ezekkel a gyakorlatokkal arra ösztönözlek, hogy meg is szólalj, „ne csak” megértsd, amit neked mondanak. Megtanulod, hogyan kell bővített mondatot szerkeszteni, és újabb igeidővel is gyarapítod tudásod, hogy még árnyaltabban tudj beszélni. Képes leszel turistákat megérteni, és turistaként megszólalni, valamint taxit rendelni, és taxival utazni. Mondatszerkesztésed is fejlődik, azaz egyre bonyolultabb mondatokat is képes leszel alkotni, megérteni.

126. lecke – Az angol folyamatos múlt idő –  Past Continuous, állító mondatok

127. lecke – Az angol folyamatos múlt idő –  Past Continuous, kérdő mondatok

128. lecke – Mi a különbség a Simple Past és a Past Continuous igeidők között

129. lecke – HAVE TO ige használata, valamint egy hallás utáni szöveget is feldolgozunk.

130. lecke – A lecke célja, hogy képes legyél kérdéseket önállóan feltenni turistaként, illetve ha tőled kérdezik meg, képes legyél válaszolni ezekre.

131. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a hallás utáni értésed és a beszédkészséged: Tower hotel in Whitesea

132. lecke –  “Ugye” kérdések (question tags)

133. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Jimmy mends watches

134. lecke – Az angol visszaható névmások használata

135. lecke – WHICH és a WHAT kérdőszavak használata

136. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: In the market

137. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Jack and Gloria

138. lecke – Present Continuous vagy Going to

139. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Let’s go somewhere!

140. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Dave and his shirts

141. lecke – Who, That, Which – összetett mondatok

142. lecke – Beszédkészség fejlesztése párbeszéden keresztül.

143. lecke – Beszédkészség fejlesztése: Kérdezz-felelek

144. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: The ancient Romans

145. lecke – Beszédkészség fejlesztése: Making an appointment

146. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: The fortune teller

147. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Henry and the donkey

148. lecke – Képes leszel taxit rendelni telefonon, és taxival utazni!

149. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Mr Peers and the deer

150. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése: Billy the bad boy

7. SZINT

Magasabb szintre léptél, így egyre többet kell a füledre hagyatkoznod, és szeretnélek egyre jobban “rávenni” a beszédre is, tehát ne csak a füled nyisd ki, de a szád is! Nem maradhatnak itt sem el a mindennapi témák, mint az útlevél ellenőrzés, de megtanulunk információt kérni, és rengeteg hallás utáni szövegértéssel, beszédkészséget fejlesztő feladattal fogsz találkozni. De elmegyünk a bankba, és útbaigazítást is kérünk. Persze lesznek még nyelvtani részek is, hiszen gondolataid úgy tudod kifejezni a legjobban, ha változatosan szerkeszted meg mondataid.

151. lecke – Fülelj és Felelj – beszédgyakorlat, valamint megismerkedsz a 3 perces módszerrel!

152. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The man and his friend

153. lecke – Az angol Past Perfect igeidő

154. leckeMaking a request (Hogyan kérj valamit angolul)

155. lecke – Az angol Past Perfect igeidő – 2. rész

156. lecke – Talk about your living room

157. lecke – Beszédkészség fejlesztés: Getting information

158. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: A day off

159. leckePassive Voice – az angol szenvedő szerkezet – 1. rész

160. leckePassive Voice – az angol szenvedő szerkezet – 2. rész

161. lecke – Beszédkészség fejlesztés: How to get to the bus station

162. lecke – Beszédkészség fejlesztés: Passport Control

163. leckePassive Voice – az angol szenvedő szerkezet – 3. rész

164. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze hallás utáni szövegértésed, és beszédkészséged, és képes legyél szuvenírt vásárolni.

165. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Elizabeth

166. lecke – Az angol should/ought to tanács használatára

167. lecke – Beszédkészség fejlesztés: How to change money

168. lecke – Hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése: The butcher and the turkey

169. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The waiter and his customer

170. lecke –A lecke célja, hogy fejlessze a beszédkészséged, a hallás utáni készséged, és gyarapítsa szókincsed egy mindennapi témával, a takarítással kapcsolatban.

171. lecke – A lecke célja, hogy átismételd a két jelen időt (present continuous/present simple) és tovább gyakorold használatukat.

172. lecke – Beszédkészség fejlesztés: simple questions – egyszerű kérdések

173. lecke – Olvasott szöveg értése: Stone soup

174. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The burgler and the parrot

175. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Mr Smith likes shooting bear

+ ZÁRÓTESZT

8. SZINT

Ez a szint tele van beszédkészség fejlesztő és hallásértés fejlesztő feladatokkal, szövegekkel, tehát kösd fel rendesen..!

Aktivizáljuk mindazt, amit eddig tanultál, és bizony ki fog derülni hamar, ha csak adatokat gyűjtögetsz, ugyanis azt fogod észrevenni, hogy nem úgy megy, ahogy kellene. Ezen a ponton kell visszamenned ismételni a korábbi szinteket. Gyakorlod a telefonálást, ruhavásárlást, és ismét tanulsz valamit a különféle étkezésekről, valamint elindul Hangos novellánk is az első résszel.

176. lecke – A lecke célja, hogy megtanuld kifejezni, ha régebben szokásod volt valami, de már nem teszed, és meg is értsd, ha neked hasonló mondatokat mondanak.

177. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The casle

178. lecke – Beszédkészség fejlesztése – Reggelizés

179. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Fast food

180. lecke – must ige használata valószínűség kifejezésére

181. lecke – Képes leszel angolul időpontot egyeztetni a fogorvosnál

182. lecke – Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése – Ruhavásárlás

183. lecke – Hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése – Kérem a számlát!

184. lecke – 4/3/2 módszer bemutatása és gyakorlása – beszédkészség fejlesztése napi szinten

185. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The potato field

186. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: In the country – Part I

187. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: In the country – Part II

188. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése:Telefonálás – Phoning

189. lecke – Képes leszel az írott és beszélt nyelv egy igen fontos elemét felismerni: Függő beszéd

190. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése:How is your car?

191. lecke – Képes leszel az írott és beszélt nyelv egy igen fontos elemét felismerni: Függő beszéd 2.

192. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: How is your car?

193. lecke – A lecke célja, hogy szókincsed fejlessze, valamint szeretném veled láttatni, hogy egész jól megértesz már egy szöveget akkor is, ha van benne “pár” új szó!

194. lecke – Gyakorlás, ismétlés, azaz az eddig tanultakból csemegézünk.

195. lecke – Képes leszel udvariasan, választékosan kifejezni magad.

196. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Families now and in the past

197. lecke – A hangoskönyvek használata – hasznos oldalak hallgatásra – több 100 listening feladat – letölthető szintfelmérők

198. lecke – Indul hangos novellánk! – 1. rész

199. lecke – A lecke célja, hogy megtanulj beszélni a szomszédaidról, képes legyél melléknevekkel gazdagítani beszédet.

200. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The officer and the soldier

9. SZINT

A 9. szinten már bonyolultabb mondatokat is képes leszel alkotni, valamint feltételezni is megtanulsz. Rengeteg hallás utáni értéssel fogod beszédkészséged fejleszteni, és persze a gyakorlás sem marad el.

201. lecke – A lecke célja, hogy megismertesse veled az időhatározói mellékmondatokat, és felismerd a kötőszavakat, ha hallod vagy olvasod őket!

202. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: The Fortune Teller and the King

203. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Four people and the blackboard

204. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 2. rész

205. lecke – A lecke célja, hogy képes legyél megérteni a Lehetséges feltételes mondatokat, és képes legyél ilyen mondatokat alkotni is.

206. lecke – A lecke célja, hogy megtanulj beszélni a bevásárlásról, és ha bevásárolni mész, el tudj igazodni a feliratok között, hogy könnyedén megtaláld, mi hol van.

207. lecke – Képes leszel használni egy újabb jövő időt: Future continuous

208. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – harmadik rész

209. lecke – Barátság az elöljárószavakkal.

210. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: David and his hobby

211. lecke – Szókapcsolatok, állandósult szószerkezetek

212. lecke – Képes leszel angolul kifejezni az egyetértésed – nor, neither, so

213. lecke – A lecke célja, hogy begyakoroltassa veled a kérdőszavak helyes használatát!

214. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 4. rész

215. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Miss Green and her diet

216. lecke – Going on holiday – Beszédgyakorlat párbeszéddel

217. lecke – Holidays – témafeldolgozás

218. lecke – Melyiket mikor használd – say/tell

219. lecke – Should have használata

220. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Tom and the bicycle

221. lecke – Mi a különbség – speak/talk/tell/say

222. lecke – Mi a különbség – been/gone

223. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 5. rész

224. lecke – Ennek a leckének a célja, hogy jobban megismerd a mellékneveket, ezáltal többet használd, színesítve beszéded!

225. lecke – A lecke célja, hogy fejlődjön a hallás utáni értésed, és a szókincsed is gyarapodjon az időjárás témájával kapcsolatban, valamint képes legyél önállóan, pár mondatban beszélni az aktuális időjárásról.

10. SZINT

Az angol nyelv lényegét és alapjait már el is sajátítottad, mire erre a szintre értél. Sok kis finom árnyalatot fogunk még itt hozzátenni, mint például a műveltetés, és a feltételes mondatok. Meg fogod tanulni még a dátumokat is és egyéb számokat, mint például a törtek, valamint meg tanulsz panaszkodni, telefonálni és természetesen sok hallás utáni szövegértés és beszédgyakorlat is lesz, a szókincsed bővítéséről nem is beszélve..

226. lecke – Beszédkészség fejlesztés, hallás utáni készség fejlesztése: Holiday in Spain

227. lecke – A lecke célja, hogy megismerkedj a have/get sth done szerkezettel, és felismerd, amikor olvasod, hallod.

228. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 6. rész

229. lecke – A lecke célja, hogy fejlessze a mondatalkotási képességed írásban és szóban egyaránt, és most már képes legyél lehetetlen feltételt is kifejezni. – Second Conditional

230. lecke Hangosnovella: Inspector Catchum – 6. rész
Lehetetlen feltétel gyakorlása

231. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. Valamint képes leszel a WHAT szóval felkiáltásokat képezni. What a day – 1. rész

232. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. Átismételjük a gyakoriságot kifejező határozószavakat, és pár igeidőt is. What a day – 2. rész

233. lecke – A lecke célja, hogy begyakorold a nagy számokat is, és képes legyél megérteni őket, ha lassan mondják, vagy még egyszer elismétlik.

234. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is – My holiday

235. lecke – A lecke célja, hogy megismerkedj az angol nyelv egy sajátosságával – különleges igék – és begyakorold használatukat.

236. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 8. rész

237. lecke – Beszédgyakorlat – Panaszkodás- Complaining

238. lecke – Olvasott szöveg értése

239. lecke – Nem cselekvő igék

240. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. The beggar – 1. rész

241. lecke – A lecke célja, hogy a 240. lecke szövege segítségével a beszédkészséged is fejlődjön, valamint aktivizáljuk a korábban tanult mondatszerkesztési szabályokat is. The beggar – 2. rész

242. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 9. rész

243. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. At the airport

244. lecke – Past Continuous és a Simple Past használatának átismétlése

245. lecke – Present Perfect vagy Simple Past

246. lecke – Everyday English – Taking a trip – 1. rész

247. lecke – Everyday English – Taking a trip – 2. rész

248. lecke – Present Perfect Continuous 1. rész

249. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 10. rész

250. lecke – Hallás utáni szövegértés

11. SZINT

Folytatjuk a Present Perfect Continuous igeidő gyakorlását, sok hallás utáni szövegértés is lesz. Képes leszel intézkedni egy utazási irodában, repülőjegyet foglalni, és újabb finomságait ismerheted meg az angol nyelvnek.

251. lecke – A lecke célja, hogy aktivizáld eddigi tudásod, miközben fejleszted hallás utáni készséged és beszédkészséged is. The competition

252. leckePresent Perfect and Present Perfect Continuous

253. lecke – Hallás utáni szövegértés: A new carpet

254. lecke – Beszédgyakorlat – Office call – Part One

255. lecke – Beszédgyakorlat – Office call – Part Two

256. lecke – Prepositions

257. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 11. rész

258. lecke – Hallás utáni szövegértés

259. leckePresent Perfect Continuous 4. rész

260. lecke – What time is it?

261. lecke – Hallás utáni szövegértés és beszédkészség fejlesztése: What time is it?

262. lecke – Hallás utáni szövegértés és beszédkészség fejlesztése: The dream house.

263. lecke – Hangosnovella: Inspector Catchum – 13. rész

264. leckesuch/so szavak használata

265. lecke – Hogyan olvass angol szövegeket helyesen?

266. lecke – Ismétlés – Present Perfect/Simple Past
Kattints ide, szabadon megtekinthető

267. lecke – Melléknevek igéből

268. lecke – Beszédgyakorlat

269. leckeAt the travel agency – Part One

270. leckeAt the travel agency – Part Two

271. lecke – Personal Titles

272. lecke – Hallás utáni szövegértés és beszédkészség fejlesztése: An exciting trip

273. lecke – Ismétlés

274. lecke – Hallás utáni szövegértés

275. lecke –  What/What a…! – How…!

12. SZINT

Az utolsó szinthez érve nem marad más, mint pár érdekesség és persze sok-sok gyakorlás. De még hátravan egy fontos helyzetgyakorlat, ez pedig a Határon végbemenő kommunikáció gyakorlása. Hétköznapi betegségek is sajnos a mindennapi kommunikáció részei, így ezeket is meg fogod tanulni.

276. lecke – Hallás utáni szövegértés

277. lecke – Beszédfejlesztés

278. lecke – Hallás utáni szövegértés

279. lecke – Beszédfejlesztés

280. lecke – Would rather

281. lecke – Hallás utáni szövegértés

282. lecke – Beszédfejlesztés

283. lecke – Ismétlés

284. lecke – Hallás utáni szövegértés

285. lecke – Segédigék áttekintése, használatuk

286. lecke – Beszédfejlesztés

287. lecke – Beszédfejlesztés – a határon

288. lecke – Beszédfejlesztés – információ kérése

289. lecke – Common illnesses –
hétköznapi betegségek – 1. rész

290. lecke – Common illnesses –
hétköznapi betegségek – 2. rész

291. lecke – Beszédfejlesztés

292. lecke – Kívánságok kifejezése – wish

293. lecke – Formák nevei angolul

294. lecke – Beszédgyakorlat – At the immigration office

295. lecke – Olvasott szöveg értése

296. lecke – Hallás utáni szövegértés

297. lecke – Beszédfejlesztés – Happy And

298. lecke – The lion and the mouse – reading and listening

299. lecke – Olvasott szöveg értése

300. lecke – Hogyan tovább