Tanulj dalokkal

Ez nem egy műfordítás, viszont igyekeztem a kifejezések jelentését visszaadni!

I found a love for me
Ráleltem a szerelemre

Darling, just dive right in and follow my lead
Drágám, rajta, vágjunk bele és kövess engem!
(FOLLOW THE LEAD egy kifejezés, azt jelenti, hogy valaki ugyanazt csinálja mint a másik)

Well, I found a girl, beautiful and sweet
Nos, ráleltem egy lányra, ki csodás és édes

Oh, I never knew you were the someone waiting for me
Óh, sosem gondoltam volna, te vagy az, ki rám vár

‘Cause we were just kids when we fell in love
Mivel csak gyerekek voltunk, mikor egymásba habarodtunk

Not knowing what it was
Nem tudván mi is a szerelem

I will not give you up this time
Ezúttal nem hagylak cserben

darling, just kiss me slow
Kedvesem, csókolj most lassan

Your heart is all I own
Enyém a szíved

And in your eyes, you’re holding mine
Az enyém ott tükröződik a tiédben

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
Édesem, a sötétben táncolok veled a karjaimban

barefoot on the grass, listening to our favourite song
A kedvenc dalunkat hallgatjuk, mezítláb a füvön

When you said you looked a mess
Akkor azt mondtad, borzalmasan nézel ki,

I whispered underneath my breath
Magamban suttogtam,

But you heard it, darling, You look perfect tonight
De te meghallottad, drágám, csodásan nézel ki ma este

Well, I found a woman, stronger than anyone I know
Nos, találtam egy nőt, aki erősebb bárkinél, akit ismerek

She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home
Akivel közösek az álmaim, és akivel remélem, egy nap közös lesz az otthonunk

I found a love, to carry more than just my secrets
Szerelmet találtam, aki nem csak a titkaimat vállalja fel, hanem sokkal többet is

To carry love, to carry children of our own
A szerelmet, a saját gyerekeinket

We are still kids but we’re so in love
Még mindig gyerekek vagyunk, de annyira imádjuk egymást,

Fighting against all odds
Minden nehézség ellenére küzdünk

I know we’ll be alright this time
Tudom, ezúttal minden rendben lesz.

Darling, just hold my hand
Drágám, csak fogd a kezem

Be my girl, I’ll be your man
Légy a kedvesem, én a tiéd leszek

I see my future in your eyes
Látom a jövőt a szemeidben

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
Édesem, a sötétben táncolok veled a karjaimban

barefoot on the grass, listening to our favourite song
A kedvenc dalunkat hallgatjuk, mezítláb a füvön

When I saw you in that dress looking so beautiful
Mikor láttalak abban a ruhában, annyira csodásan néztél ki

I don’t deserve this, darling
Nem érdemlem én ezt meg, drágám

You look perfect tonight
Tökéletesen festesz ma este

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
Édesem, a sötétben táncolok veled a karjaimban

barefoot on the grass, listening to our favourite song
A kedvenc dalunkat hallgatjuk, mezítláb a füvön

I have faith in what I see
Hiszek abban, amit látok.

Now I know I have met an angel in person
Már tudom, hogy személyesen egy angyallal találkoztam

And she looks perfect I don’t deserve this
És annyire tökéletesen néz ki, hogy meg sem érdemlem ezt.

You look perfect tonight
Tökéletesen festesz ma este.

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom A0 szintről B2 szintre visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be, és tanfolyamom elején a kezdők hallás utáni értését megkönnyítem. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.