Gyakori hibák 23 – have vagy have got

Ha számodra ez világos, akkor mehetsz rögtön a teszthez, gördíts lejjebb!

Ez az ige benne van a TOP 100 leggyakoribb angol szó listájába, és nagyon sok mindent jelent!

Gyakori hiba a tanulóknál a keverése, jelentése, használata, ebben szeretnék segíteni, ha nálad is zavart okoz.

HAVE vagy HAVE GOT

Amikor birtoklásról, kapcsolatokról, betegségről beszélünk, használhatjuk mind a HAVE mind a HAVE GOT szavakat.

A HAVE GOT alak gyakrabban használatos közvetlen szóhasználatban (olyan emberekkel használatos, akiket jól ismerünk).

Főbb különbség a nyelvtanában van, hiszen a HAVE ige főigeként működik. Jelen igeidőnél, kérdésnél és tagadásnál például használnod kell a DO segédigét.

How many suitcases do you have? Hány bőröndöd van?

I don’t have any sisters. Nincsenek lánytestvéreim.

HAVE GOT már másképp viselkedik: nincs szükség segédigére. Maga a HAVE működik segédigeként.

How many suitcases have you got?

I haven’t got any sisters.

JÖVŐ IDŐ

Fontos megjegyezni, hogy a HAVE GOT alakot jelen időben használjuk.

Jövő időben a HAVE használatos és helyes!

I haven’t got the tickets for the film on Friday, but I will have them by tomorrow.

I haven’t got time to help you now, but I’m going to have some time at the weekend.

MÚLT IDŐ

Fontos megjegyezni, hogy a HAVE GOT alakot jelen időben használjuk.

MÚLT időben a HAVE használatos és helyes!

I have still got a bad headache. I’ve had it on and off since yesterday.

HAVE / HAVE GOT különbség

A HAVE igét használhatjuk cselekvés kifejezésére is különféle szóösszetételekben. Ilyenkor NEM HASZNÁLHATOD A HAVE GOT szóösszetételt!

have a bath, have a shower, have dinner, have a wash, és így tovább

Do you have a cup of tea in the morning?

How often do you have a holiday?

Ebben a jelentésében a HAVE igét használhatod folyamatos igeidőkben is, míg birtoklásnál ez tilos!

I am not having a cigarette, I’m having a cup of coffee.

/20
784

HAVE vagy HAVE GOT

I'm in a hurry. I' ........... a meeting at 6.00.

............ a shower, please, you're dirty.

She is tired, but she ........... a cold.

-What are you doing?

- I .......... lunch in a café.

I always ................. a wash before I go out.

.............. enough money to buy a new house?

........... a headache?

They ............ dinner at the moment.

My sister ....... a fantastic holiday in Rome last year.

............ a good weekend.

My cousin .......... a new car.

......... a computer?

Do you know Henry? He ........... 4 children.

It's very hot today. Would you like to ............... a swim?

I .............. a terrible pain in my back.

I ......... a bath at ten and I go to bed at 11.30.

I ................ lunch every day.

I'm afraid we can't put up seven people, we ................ enough room in the house.

John ................. a holiday in August.

.................. long hair or short hair?

Your score is

KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGOK, KÜLÖNBÖZŐ ANGOL

Egy angol nyelv van, de számos variációja. Több mint 70 országban beszélik az angolt, és bizony van különbség. A HAVE ige használatában ez kifejezetten észrevehető. A fentebb leírtak egy általános, “tankönyvi” szabály, de például a brit angol inkább a HAVE GOT szóösszetételt használja, míg az amerikai vagy kanadai angol a HAVE igét preferálja.

Az amerikai angol a HAVE GOT szavakat hangsúlyozásra használja:

My sister has got a new house!

De használhatja sürgetésre is, annak hangsúlyozására, hogy valami szükséges:

You have got to get out of my house.

I have got to go to my doctor.

TANULÁSI TIPP

A filmek nagy segítséget nyújtanak neked a szóhasználatban, érdemes odafigyelned, amikor eredeti angol nyelven nézel filmet!

Jó érteni az alapszabályt, mert így jobban meg tudod vizsgálni, ha hallod, sokkal jobb megértésed lesz a beszélt nyelvről is!

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom A0 szintről B2 szintre visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be, és tanfolyamom elején a kezdők hallás utáni értését megkönnyítem. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.