Gyakori hibák 17. rész – ALL vagy EVERY

ALL és EVERY szavak is valaminek a teljes számára utalnak.

ALL CHILDREN

EVERY CHILD

A gyerekek csoportjának teljes egészére utalnak: minden gyerek

ALL magára a teljes csoportra utal.

EVERY pedig a teljes csoport minden egyes tagjára.

Ha magyarul kellene érzékeltetni, akkor ALL CHILDREN minden gyerek lenne, míg EVERY CHILD minden egyes gyerek lenne.

All students must be quiet during the exam. Minden diáknak csöndben kell maradnia a vizsga alatt.

Every student must be quiet during the exam. Minden egyes diáknak csöndben kell maradnia a vizsga alatt.

ALL után a főnév többes számban áll!

EVERY után a főnév mindig egyes számban áll!

ALL (OF) THE

Az ALL és ALL OF szavakat használhatjuk névelők (the, a/an), mutató névmások (this, that) és birtokos szavacskák (our, their stb), névmás tárgyesete (us, you) előtt, de az EVERY szót nem!

I invited all my friends. (vagy all of my friends) – Meghívtam az összes barátom.

Helytelen: every my friend

All of us had a good time. Mindannyian jól éreztük magunkat.

Helytelen: Every of us had a good time.

Helyes még: Everybody had a good time. Mindenki jól érezte magát.

ALL DAY, EVERY DAY

Ha valamilyen időtartamra utaló főnevet teszünk a szavak elé, ismét mást-mást jelentenek.

ALL szó ilyenkor azt jelenti, hogy a teljes időtartam alatt: ALL YEAR – egész évben, ALL DAY – egész nap, ALL WEEK – egész héten stb.

We spent all day at the beach yesterday. Tegnap az egész napot a strandon töltöttük. Azaz, reggeltől estig ott voltunk.

I studied all week. Egész héten tanultam. A hét minden napjára értem.

She’s worked for that company all her life. Egész életében annak a cégnek dolgozott.

EVERY szó azt jelenti, hogy minden egyes valami vagy valaki, tehát ha utána például a DAY szót teszed, azt jelenti: minden egyes nap.

I ate chocolate every day. Minden egyes nap csokit ettem.

FIGYELD MEG A KÜLÖNBSÉGET!

I ate chocolate every day. Minden egyes nap csokit ettem.

I ate chocolate all day. Egész nap csokit ettem.

I’ve been watching TV every day. Minden egyes nap tévét néztem.

I’ve been watching TV all day. Egész nap tévét néztem.

He spent every day in the office last week. A múlt héten minden egyes napot az irodában töltötte.

He spent all day in the office yesterday. Tegnap az egész apját az irodában töltötte.

GYAKORI HIBÁK

1. EVERY után nem használhatsz megszámlálhatatlan főnevet!

All advice was useful. Az összes tanács hasznos volt.

Helytelen: Every advice was useful.

2. EVERY nem állhat önmagában!

I had to invite everybody. Mindenkit meg kellett hívnom.

Helytelen: I had to invite every.

3. EVERY után nem használhatsz névmásokat, birtokos szavacskákat!

He sold all of his books. Minden könyvét eladta.

Helytelen: He sold every his books.

/20
20

Válaszd ki a szerinted legmegfelelőbbet! Ha "valódi" tudásod akarod lemérni, beletettem egy "nem tudom" választ is. Ha egyáltalán nem tudod, vagy csak tippelnél, akkor érdemes ezt bejelölnöd, mert így sokkal reálisabb képet kapsz, és nem csapod be magad.

........ students must be quiet during the exams.

He suggested cancelling the trip and ..... agreed.

I have invited ........ my relatives.

I talk to my grandmother ........... day. On Monday, Tuesday etc.

...... child needs love and care.

......... of us wanted to visit Egypt.

Melyik mondat HELYES?

................ had a good time.

Melyik mondat HELYTELEN?

I studied ........ week.

Almost ....... of the music was from Italian operas.

......... book was sold in an hour.

....... day long I’ve worked on my project.

Melyik mondat HELYTELEN?

Melyik mondat HELYES?

She has three sons. They ....... have a house.

Mary visited her mother ....... other day.

I couldn't answer ...... the questions.

Jim was working ..... day yesterday.

Melyik mondat HELYTELEN?

Your score is

ÍRD MEG A HOZZÁSZÓLÁS RÉSZBE, HOGY SIKERÜLT!