Ha még nem olvastad, akkor fontosnak tartom, hogy elolvasd ezt a cikkem, melyben leírom, miért találom fontosnak a nyelvtant, és szerintem hogyan kellene tanulnod, valamint azt is leírom, hogy az elakadások nagy részét miért ennek hiánya okozza.

No de, az én módszerem szerint ez is egy kicsit más, mint a “hagyományos” tanfolyamokon.

A mai leckében, és még pár leckében bemutatom neked az egyik leggyakoribb és legfontosabb igeidőt. Ha már tanultad, gyakorold szóban is, lehet, tudok neked újat mondani, ha pedig még kezdő vagy, akkor rajta, tanuld meg alaposan, és GYAKOROLJ SZÓBAN!

1. FELADAT
SZÓKINCSFEJLESZTÉS

Indítsd el a videót, és ismerkedj meg a lecke új szavaival. A videó alatt a lenyíló ablakocskában megtalálod a szavak jelentését részletesebben is.

 watch (wocs) /wɒtʃ/ – néz, figyel (pl. tévét vagy valami mozgót): He is watching television in the room. – Éppen a szobában néz tévét.

 

 eat (ít) /iːt/ – eszik

He is eating a sandwich. – Éppen szendvicset eszik.

drink  (drink) /drɪŋk/ –  iszik

My father is drinking beer. – Apukám éppen sört iszik.

 sleep (szlíp) /sliːp/ alszik

He is sleeping in the armchair. – A fotelben alszik éppen.

 think  (think) /θɪŋk/ – gondolkodik

This boy is thinking, because he is sad. – Ez a fiú épp gondolkodik, mert szomorú.

 speak to (szpík) /spiːk/  – beszél valakihez

Jane is speaking to Ann in the café. Jane éppen Annával beszélget a kávézóban. (Ha megmondod, hogy kihez beszélsz, akkor használod a to szócskát)

 rain (réjn) /reɪn/ – esik (eső)

It is raining. – Épp esik az eső. (Megjegyzés: nem kell kimondanod, hogy az eső esik, mint a példamondatban is látod, elég csak az it névmás és az ige.)

 work (wőrk) /wɜːk/  – dolgozik

He is working in the office. – Éppen az irodában dolgozik.

 study (sztádi) /ˈstʌd.i/  – tanul

The children are studying at school. – A gyerekek iskolában tanulnak.

 play (pléj) /pleɪ/ – játszik

He is playing. – Játszik éppen.

 breakfast /ˈbrek.fəst/ (brekföszt) – reggeli

Do you buy your breakfast in the supermarket? – A szupermarketben szoktad megvenni a reggelid?

 have breakfast 
(hev brekföszt) /hæv ˈbrek.fəst/ – (valamit reggelizik: have (valami) for breakfast)

reggelizik (reggelizik valamit)

She is having some eggs and orange juice for breakfast. – Tojást és narancslevet reggelizik.

Megjegyzés: itt a have ige nem birtoklást jelent, hanem azt, hogy valamit fogyaszt.

2. FELADAT
ÉRTSD MEG!

Olvasd el a magyarázatot, mert itt tanulod meg a mondatalkotást, és utána be is fogod tudni gyakorolni.

Amikor tanulóimmal elérkezem ehhez a részhez, először mindig azt szoktam javasolni, hogy próbálják meg nem hasonlítgatni a magyar nyelvet az angollal. Persze értem én, valamelyest muszáj…

Minden nyelvben és minden ember életében – jobb esetben – 3 idő van, ugye? JELEN, MÚLT és JÖVŐ. Csak úgy tudunk kommunikálni egymással, ha nyelvünk ezeket kifejezi.

Na, itt nincs is különbség, ez az angolban is így van. Viszont az időkön belül az angolok úgynevezett igeidőket is megkülönböztetnek, mivel ők ezzel is fejeznek ki gondolatokat, nem „csak” a szavakkal vagy hangsúlyozással.

Ha valaki azt mondja vagy mondta neked, hogy bonyolult, az azért van, mert ő maga se érti. Egyáltalán nem bonyolult, csak jól meg kell érteni, és utána nagyon alaposan be kell gyakorolni.

A jelen idővel fogjuk kezdeni, mégpedig a PRESENT CONTINUOUS /prezönt kontinjúz/ igeidővel. Én – ellentétben sok tankönyvvel – nem szeretem magyarul fordítgatni ezeket, de nevezhetnék éppen-folyamatban-levő igeidőnek.

Nézd meg ezt a képet alaposan. Mit csinál ez a férfi most éppen? Beszélget, mosolyok, áll.
Most éppen csinálja, nem tegnap csinálta, nem holnap fogja. Most ezt látod a képen. Nem tudjuk, hogy ezt milyen gyakran teszi.
Olyan cselekvést fejez ki, ami most, a beszélt pillanatban történik. Nézz körül. Mi történik most éppen? Olvasol, tanulsz, esetleg körülötted lévő emberek csinálnak valamit? Na, ez a PRESENT CONTINUOUS.
Magyarul így is találkozhatsz vele: Folyamatos jelen – merthogy folyamatban van éppen az a cselekvés.

Ha megtanultad a lecke elején lévő szavakat, akkor nézzük, miből is áll ez az igeidő. Remélem, hogy már jól elsajátítottad a ’ be’ ige ragozását, mert nagy szükséged lesz rá, anélkül nem megy.

1. Szükségünk van a személyes névmásra, hiszen ezt már korábban tanulhattad, hogy legtöbbször az angol kiteszi azt, hogy ki végzi a cselekvést. Ezt vagy egy névmással (I, you, he stb) vagy egyéb főnévvel (man, John, Mary, woman) fejezi ki.
2. Ezután kell még nekünk a „be” ige, de itt nem főigeként szerepel, ezért a jelentése nem „lenni”. Részben innen tudjuk, hogy most milyen igeidőben is vagyunk.
3. És a 3. hozzávaló egy rag: -ing

Nos, rakjuk csak össze, és nézzük meg például a DRINK igével.

I am drinking – I’m drinking /ájm drinkin(g)/- iszom

you are drinking – you’re drinking /jór drinkin(g)/- iszol

she is drinking – she’s drinking /siz drinkin(g)/- iszik

he is drinking – he’s drinking /hiz drinkin(g)/- iszik

it is drinking – it’s drinking /icc drinkin(g)/- iszik

we are drinking – we’re drinking /wir drinkin(g)/- iszunk

you are drinking – you’re drinking /jór drinkin(g)/- isztok

they are drinking – they’re drinking /zher drinkin(g)/ – isznak

Ha úgy érzed, hogy miközben beszélsz, gondolkoznod kell, hogy is alkosd meg a mondatot, akkor nem gyakoroltál eleget szóban. Ilyenkor érdemes “elővenned” jó néhány igét, és szóban végigragozni.

3. FELADAT
ISMÉTELD!

A papagáj módszert már ismered, hiszen korábbi leckében már említettem neked. Az igeidőknél és egyéb mondatszerkezet tanulásánál is kiválóan, és eredményesen alkalmazhatod, ha beszélni is szeretnél.

Ismételd hangosan az alábbi mondatokat addig, amíg kényelmesen nem érzed vele magad. Segítségedre lesz a hanganyag.

1. He’s watching television.  – Televíziót néz.

2. He’s eating chicken. – Csirkét eszik.

3. He’s drinking beer.

4. The cat’s sleeping. – A macska alszik.

5. I’m thinking. – Gondolkodom.

6. You’re working. – Dolgozol.

7. She’s studying. – Tanul.

8. He’s playing. – Játszik.

9. I’m having breakfast. I’m having some eggs and orange juice for breakfast. – Reggelizem. Tojást és narancslevet reggelizem.