Hegyezd a füled minitanfolyam – 5. lecke

A szöveg hallgatása után nagyon fontos, hogy fel is dolgozd a szöveget. Nem elég csak hallgatni, akkor iszonyú lassan fogsz fejlődni, és neked kevés az időd. Gyorsan szeretnél haladni, és hatékonyan.

Leckéimnél mindig leírom a szöveget, és a magyar fordítását is. Nem vagyok híve a fordítgatásnak, de tanulóim igénylik a mankót, amit az anyanyelv ad. Használjuk hát ki! A fordítás tényleg csak mankó, egy támasz, amihez fordulhatsz, hogy jól értetted-e, hiszen ha nincs melletted tanár, valahogy ellenőrizned kell magad.

Ismét hallgasd meg a szöveget, majd olvasd el a szöveget, és tanuld meg az új szavakat!

De még itt sincs vége a szöveg feldolgozásának, a 6. leckében elmondom, tanfolyamomon hogyan fejleszted a beszédkészséged!

lassú

normál tempó

shopkeeper (sopkípőr) /ˈʃɒpˌkiː.pər/
boltos (vagy a tulajdonos vagy üzletvezető)

 

 

which (wich) /wɪtʃ/ – ami
I bought a nice umbrella which I like very much. – Vettem egy szép ernyőt, ami nagyon tetszik.

 

 

same (széjm) /seɪm/ – ugyanaz, ugyanolyan
My twin sister and I have got the same nose.- Az ikertestvéremnek és nekem ugyanolyan orrunk van.

 

 

as (ez)  /æz/mint
My brother’s tie has got the same colour as my tie. – A fivérem nyakkendőjének ugyanolyan színe van, mint az én nyakkendőmnek.

 

 

run (rán) /rʌn/ (running, múlt ideje: ran /ræn/)
fut, rohan

 

 

out  (áut) /aʊt/ mozgást fejez ki valamilyen belső helyről kifelé
ki (valahonnan ki – out of /lásd példamondatokat/)
He is running out of the toilet. Fut ki a vécéről. /
I jumped out of my bed in the morning. – Reggel kiugrottam az ágyamból.

 

in exchange for /iniksz’cséndzs for/ – cserébe
She wanted a book in exchange for my book. – Könyvet kért cserébe a könyvemért.

either (ájzhör, ízhör) /ˈaɪ.ðər //ˈiː-/ – sem
I don’t like my tie and I don’t like my computer, either. – Nem szeretem a nyakkendőm, és nem szeretem a számítógépem sem.

reply (ri’pláj) /rɪˈplaɪ/ – válaszol, felel
“Where were you?” “I was at my friend’s”. replied the husband. – “Hol voltál?” “A barátomnál voltam.” – válaszolta a férj.

One day George went to town to buy new clothes. First he tried on a pair of trousers. He didn’t like the trousers, so he gave them back to the shopkeeper. Then he tried a coat which had the same price as the trousers. George liked the coat, and he left the shop. The shopkeeper and the shop-assistant ran out after him.

“You didn’t pay for the coat!” said the shopkeeper.

“But I gave you the trousers in exchange for the coat.” said George .

“Yes, but you didn’t pay for the trousers, either!” said the shopkeeper.

“But I didn’t buy the trousers,” replied George. “I am not so stupid to pay for something which I never bought.”

 

Egy nap George bement a városba, hogy új ruhát vegyen. Először felpróbált egy nadrágot. Nem tetszett neki a nadrág, így visszaadta a boltosnak. Azután felpróbált egy kabátot, ami ugyanannyiba került, mint a nadrág. George-nak tetszett a kabát, és kiment a boltból. A boltos és az eladó utána futottak.

“Maga nem fizetett a kabátért!” mondta a boltos.

“De hát cserébe a kabátért odaadtam a nadrágot.” mondta George .

“Igen, de nem fizetett a nadrágért sem!” mondta a boltos.

“De hát nem vettem meg a nadrágot,” felelte George. “Olyan ostoba nem vagyok, hogy kifizessek valamit, amit soha nem vettem meg.”