Hallás utáni értés – 30 – A2 szint

Sokan kérnek tőlem olyan feladatokat, ahol rövid történetek vannak, angol felirattal. Most egy nem túl nehéz, de nem is túl kezdőknek szóló leckét hoztam, de nagyon sokat lehet belőle tanulni. Videós, hangos, feliratos. A képi megjelenítés nagyon fontos, hiszen ha magát a történetet látod is, jobban megérted a szöveget is, nem igaz?

A történet segít abban, hogy használat közben ismerd meg a Folyamatos jelen igeidőt, hiszen folyamatosan hangoztatom, hogy a nyelvtan fontos, nélküle nem lehet beszélni, érteni semmilyen nyelvet, de szabályokat magolni semmi értelme. Először értsd meg, mikor használjuk a Folyamatos Jelen igeidőt, gyakorold a szerkesztését, majd használd: alkoss mondatokat, hallgass speciális történeteket, ALKALMAZD!

Segítségül a magyar fordítást is megadtam, így akár szavakat is vagy a kifejezést is meg tudod tanulni!

Jó tanulást: Noémi

Majd írd meg nekem, mennyire jól értetted!

The Clarks are having such a great time. Clarkék nagyon jól töltik az idejüket. It’s a pleasant evening. Kellemes este van. Paul and his parents are watching a comedy. Paul és a szülei vígjátékot néznek. It’s so funny. Nagyon vicces. They are laughing a lot. Sokat nevetnek.

Lucy and her mom are sitting on the sofa. Lucy és az anyukája a heverőn ülnek. Lucy is playing with her doll. Lucy a babájával játszik. Oliver is playing with his toy car on the floor. Oliver a játék autójával játszik a padlón.

Lucy and Oliver are not watching the comedy. Lucy és Oliver nem a vígjátékot nézik.

Olivia is in her room. Olivia a szobájában van. She is sitting at her desk. Az íróasztalánál ül. She is typing on her laptop. A laptopján gépel.

Mrs Clark is leaving now. Mrs Clark most megy ki.

‘Where are you going, honey?’ “Hova mész, drágám?”

‘I’m going to the kitchen. I have to make dinner.’ “A konyhába megyek. Vacsorát kell készítenem.”

‘I’m coming, too. Én is jövök. I want to help you. Segíteni akarok.’

Mr and Mrs Clark are making dinner now. Mr és Mrs Clark most vacsorát készítenek. They like to cook together. Szeretnek együtt főzni. Mrs Clark is slicing the vegetables and her husband is frying the food. Mrs Clark szeleteli a zöldségeket, és a férje süti az ételt.

Dinner is ready now. Kész a vacsora. But Olivia is missing. De Olivia hiányzik.

‘Where is Olivia? Hol van Olivia? Paul, légy szíves menj a szobájába, és mondd meg neki, hogy várjuk.

‘What are you doing, Olivia? Mit csinálsz, Olivia?

‘I’m writing an email to my friend, Amy. Emailt írok a barátnőmnek, Amy-nek. ‘Dinner is ready. Everyone is waiting for you. Kész a vacsora. Mindenki vár rád.’

‘I’m sending it now… I’m coming! Máris küldöm … jövök!’

The Clarks are having dinner now. Clarkék vacsoráznak. They are enjoying it! Ízlik nekik.

It’s almost bedtime. Paul is going to the bathroom. Majdnem lefekvési idő van. Paul a fürdőszobába megy. He is brushing his teeth. Fogat mos.

‘Mom, what are Lucy and Oliver doing? Are they sleeping? Mami, Lucy és Oliver mit csinálnak? Alszanak?

‘No, they aren’t. They are taking a bath. Nem. Fürdenek.‘ ‘And they are splashing water all around. És szanaszét csapkodják a vizet.’

‘They are having so much fun. Nagyon jól szórakoznak.’

Oliver and Lucy are in bed now. Oliver és Lucy ágyban vannak már. Their mom is telling them a bedtime story. Anyukájuk esti mesét mond nekik. Olivia is lying on her bed.  Olivia az ágyán fekszik. She is looking at some photos on her phone. A telefonján képeket nézeget. Her parents are knocking at the door. A szülei az ajtaján kopogtatnak. They are opening the door. Kinyitják az ajtót.

‘Olivia, are you playing games on your phone? Olivia, a telefonodon játszol?’

‘No, I’m not. Nem. I’m just looking at some photos. Csak képeket nézegetek.’

Her mom is taking away her phone. A mamája elveszi a telefonját. ‘It’s very late. It’s time to go to sleep, my dear!’ Nagyon késő van. Itt az ideje lefeküdni, drágám.’

Olivia’s parents are kissing her good-night. Olivia szülei jóéjt puszit adnak neki. Olivia is sleeping now. Olivia most alszik. Paul can’t sleep. Paul nem tud aludni. He is going on a class trip tomorrow. Holnap iskolakirándulásra megy. He is thinking about it. Ezen gondolkodik. He is very excited. Nagyon izgatott.

It’s morning. Reggel van. Paul is going on the trip by bus. Paul a buszos kirándulásra megy. The kids are looking out of the window. A gyerekek az ablakon néznek ki.

Look! Nézzétek. A fox is chasing a rabbit! Egy róka nyulat kerget. The rabbit is running really fast. A nyúl nagyon gyorsan fut.

The bus is crossing a bridge. A busz egy hidat szel át.

Look! There are some animals at the stream! Nézzétek. Állatok vannak a pataknál. A bear is eating a fish. Egy medve halat eszik. And a deer is drinking water. És egy őz vizet iszik.’

‘A squirrel is coming, too! Jön egy mókus is! It’s running towards the stream! A patak felé rohan!’

Look! There is a helicopter coming towards us! Nézzétek! Egy helikopter jön felénk. It is flying very low! Nagyon alacsonyan repül!

‘Is the pilot waving at us? A pilóta nekünk integet?‘ ‘Yes, he is. Igen. Let’s wave back at him! Integessünk neki vissza!

The kids are waving back at the pilot. A gyerekek visszaintegetnek a pilótának.

‘Wow! Hűha! We are entering a tunnel. Bemegyünk egy alagútba. It is getting darker and darker. Egyre sötétebb lesz. We are coming out of the tunnel now! Már jövünk ki az alagútból!’

The class is visiting the botanical garden now. Az osztály most a botanikus kertet látogatja meg. The teacher is showing the kids many plants and flowers. A tanár sok növényt és virágot mutat meg a gyerekeknek. The kids are listening carefully. A gyerekek nagyon figyelnek.

‘Look! There is a bird nest in the tree. Three baby birds are sitting in the nest. Nézzétek! Egy madárfészek van a fán. Három fióka ül a fészekben. They are waiting for their mother. Várják az anyjukat. It is coming now. Most jön. It’s feeding them. Eteti őket. The bird is singing so sweetly. A madár csodásan énekel.’

It’s getting late. Kezd későre járni. Everybody is getting on the bus. Mindenki felszáll a buszra. The bus is going back home. A busz megy hazafelé.

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom kezdőtől a haladó szintig visz, ahol több mint 3000 szót gyakorolhatsz be. A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.