„KET” és a mindennapi angol kommunikáció.

Íme itt a 10.  szótesztet, jöhetnek az új szavak. Ez ismét KET vizsga szókincse. „KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN!

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Kétszer hallod magát a szót, közötte egy példamondattal, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

NEHEZÍTHETED, HA AKAROD: Elhangzik a szavaknál példamondat is, akár azt is ellenőrizheted, mennyire értetted magát a mondatot.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

$ jel az amerikai kiejtésre utal

1. INTERESTED /ˈɪntrɪstɪd/melléknév  érdeklődő: I’m interested in music. – Érdekel a zene.

2. LIFE /laɪf/ főnév élet: For the first time in my life I was happy. – Először életemben boldog voltam.

3. MOUNTAIN /ˈmaʊntɪn $ ˈmaʊntən/ hegy: This is the highest mountain in Italy. – Ez a legmagasabb hegy Olaszországban.

4. CAREER /kəˈrɪə $ ˈrɪr/ főnév az a munka vagy szakma, amire képzést kaptál, és jó ideje csinálod már – karrier: I have a succesful career in teaching. – Sikeres karrierem van a tanításban.

5. HOTEL /həʊˈtel $ hoʊˈtel/főnév  hotel, szálloda: Henry stayed in a hotel near the station. – Henry az állomáshoz közeli szállodában szállt meg.

6. SITTING ROOM /ˈsɪtɪŋ ruːm/ főleg brit angolra jellemző, főnév nappali szoba: Your sitting room is bright and big. – A nappalid világos és nagy.

7. TENT /tent/ főnév sátor: I need a new tent for camping. – Szükségem van egy új sátorra kempingezéshez.

8. DRAWING /ˈdrɔːɪŋ $ ˈdrɒːɪŋ/főnév rajz: This is a nice drawing of my house. – Ez egy szép rajz a házamról.

9. MILK /mɪlk/ főnév tej: Would you like some milk in your coffee? – Kérsz tejet a kávédba?

10. ACTUALLY /ˈæktʃuəli, ˈæktʃəli/ beszélt nyelvre jellemző, határozószó akkor használod, amikor új információt szeretnél mondani, vagy véleményed fejezed ki, vagy új párbeszédet indítasz –  nos, tulajdonképpen: Actually, I don’t want to go to the cinema today. – Nos, nem akarok ma moziba menni.