Hoztam neked egy újabb szótesztet, próbáld ki magad. Ez ismét KET vizsga szókincse. “KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN.

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Háromszor hallod a szót, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét, a másik kettő ismétlés csak időt ad neked, amíg írsz. Ha csak harmadszorra értetted meg, akkor már nem fogod tudni leírni.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

1. already /ɔːlˈredi/ határozószó – már: You have already told it. – Ezt már mondtad.

2. lorry /ˈlɒri/ főnév – teherautó

3. movie /ˈmuːvi/ főnév– brit angol: mozi, amerikai angol: film

4. point /pɔɪntige – mutat, rámutat: What are you pointing at? – Mire mutatsz?

5. shirt /ʃɜːtfőnév – ing

6. thirsty /ˈθɜːstimelléknév – szomjas

7. tooth /tuːθfőnév – fog

8. cross /krɒsige – átmegy, keresztülmegy: Don’t cross the road here. – Itt ne menj át az úton!

9. worry /ˈwʌriige – aggódik

10. evening /ˈiːvnɪŋ/ főnév – este

11. blood /blʌd/ főnév – vér

12. classmate /ˈklɑːsmeɪt/ főnév – osztálytárs

13. exam /ɪɡˈzæm/ főnév – vizsga, vizsgálat

14. grey /ɡreɪ/ melléknév – szürke

15. jacket /ˈdʒækɪt/ főnév – rövid kabát, dzseki

16. mirror /ˈmɪrə/ főnév – tükör

17. please /pliːz/ – kérem, kérlek, légy szíves: Sit down, please! – Ülj le, kérlek.

18. safe /seɪf/ melléknév – biztonságos

19. together /təˈɡeðə/ határozószó – együtt

20. wow /waʊ/ felkiáltás – hűha, ejha (akkor használod, ha valami meglepőt látsz)