Hoztam neked egy újabb szótesztet, próbáld ki magad. Ez ismét KET vizsga szókincse. „KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN.

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Háromszor hallod a szót, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét, a másik kettő ismétlés csak időt ad neked, amíg írsz. Ha csak harmadszorra értetted meg, akkor már nem fogod tudni leírni.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

jel az Amerikai angol kiejtést jelzi

1.able /ˈeɪbəlige (be able to kifejezésben) – képes valamire

2. ask /ɑːsk $ æskige – kér, kérdez

3. sport /spɔːt/ főnév – sport (ha igeként írtad le, akkor hiba, mert a sportol ige egy szóösszetétel az angolban: play (a) sport)

4. fresh /freʃmelléknév – friss, új

5. sunglasses főnév – napszemüveg

6. home határozószó, főnév – otthon, haza

7. cycling /ˈsaɪklɪŋfőnév – biciklizés (főleg a Brit angolra jellemző)

8. gold /ɡəʊld $ ɡoʊldmelléknév, főnév – arany

9. somewhere /ˈsʌmweə $ -wer/ határozószó – valahol, valahova

10. coffee /ˈkɒfi $ ˈkɒːfi, ˈkɑːfi/ főnév – kávé

11. envelope /ˈenvələʊp $ -loʊpfőnév – boríték

12. soft /sɒft $ sɒːft/melléknév  – puha, sima érintésű

13. programme /ˈprəʊɡræm $ ˈproʊ-/ főnév – program, műsor

14. visitor /ˈvɪzɪtə $ -ərfőnév – látogató

15. dirty /ˈdɜːti $ ˈdɜːr-melléknév – piszkos, koszos

16. variety /vəˈraɪətifőnév – változatosság, sokszínűség, többféle

17. centre  /ˈsentə $ -ər/ főnév – központ, valami közepe

18. useful /ˈjuːsfəl/ melléknév – hasznos

19. yoghurt /ˈjɒɡət $ ˈjoʊɡərt/  főnév – joghurt

20. enter  /ˈentə $ -ər/ ige – belép, bemegy, bejön