Hoztam neked egy újabb szótesztet, próbáld ki magad. Ez ismét KET vizsga szókincse. „KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN.

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Háromszor hallod a szót, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét, a másik kettő ismétlés csak időt ad neked, amíg írsz. Ha csak harmadszorra értetted meg, akkor már nem fogod tudni leírni.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

$ jel az amerikai kiejtésre utal

1. drawer /drɔː $ drɒːr/ főnévfiók
Are the knives in the kitchen drawer? – A kések a konyhai fiókban vannak?

2. cousin /ˈkʌzən/ főnév unokatestvér
Paul is a cousin of my mother’s. – Paul anyám egyik unokatestvére.

3. fast food  /’fɑːst fuːd $ ‘fæst fuːdfőnévgyorsétel
How often do you eat fast food? – Milyen gyakran eszel gyorsételt?

4. hit /hɪt/ ige (múlt ideje, 3. alakja: hit) – üt, megüt, megüti magát
She slipped and hit her left arm. – Elcsúszott és megütötte a bal karját.

5. loud /laʊdmelléknévhangos (színre is használhatjuk, élénk, harsány színekre)
Please, turn the radio off, it is too loud. – Kérlek, kapcsold ki a rádiót, túl hangos.

6. old /əʊld $ oʊldmelléknévöreg, régi, idős
He lives in a very old house. – Nagyon régi házban lakik.

7. remember /rɪˈmembə $ -ər/  igeemlékszik
I’m sorry. I don’t remember your name. – Sajnálom, nem emlékszem a nevedre.

8. still /stɪlhatározószómég mindig
Are you still smoking? – Még mindig dohányzol?

9. where /weə $ werkérdőszóhol
Where is that young lady going? – Hova megy az a fiatal hölgy?

10. address /əˈdres $ əˈdres, ˈædresfőnévcím
Do you know her address? – Tudod a címét?

11. carrot /ˈkærət/ főnév – répa
You should eat carrots every day. – Minden nap kellene répát enned!

12. chemist’s /ˈkeməsts/ főnévgyógyszertár
Is there a chemist’s near here? – Van a közelben gyógyszertár?

13. fair hair /feə $ fermelléknévszőke (haj), világos (haj)
She has fair hair. – Szőke haja van.

14. hold /həʊld $ hoʊld/ ige (múlt ideje, 3. alakja: held /held/) – tart (kezében)
What are you holding in your hand? – Mit tartasz a kezedben?

15. look for ige /lʊkkeres (valamit/valakit)
Could you help me look for my glasses? – Segítenél megkeresni a szemüvegem?

16. office főnév /ˈɒfɪs $ ˈɒː-, ˈɑː-iroda
There are lots of offices in this building. – Sok iroda van ebben az épületben.

17. receipt /rɪˈsiːtfőnévblokk
Can you give me a receipt, please? – Tudna adni blokkot, kérem?

18. surname /ˈsɜːneɪm $ ˈsɜːr-főnévvezetéknév
Don’t call him by his surname, he doesn’t like it. – Ne hívd őt a vezetéknevén, nem szereti.

19. various /ˈveəriəs $ ˈver-melléknév – ugyanabból a dologból más típusú – különböző
The skirt is available in various colours. – A szoknya különböző színekben kapható.

20. anything /ˈeniθɪŋnévmásbármi, valami, akármi
You can eat anything you want. – Ehetsz bármit, amit akarsz.