Hoztam neked egy újabb szótesztet, próbáld ki magad. Ez ismét KET vizsga szókincse. „KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN!

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Háromszor hallod a szót, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét, a másik kettő ismétlés csak időt ad neked, amíg írsz. Ha csak harmadszorra értetted meg, akkor már nem fogod tudni leírni.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

$ jel az amerikai kiejtésre utal

1. bother /ˈbɒðə $ ˈbɑːðərige – valami felzaklatja, foglalkoztatja az embert, vagy kissé ideges lesz miatta – zavarja, törődik vele: It was very noisy but that didn’t bother me. – Nagy zaj volt, de nem zavart.

2. cat /kæt/ főnévmacska: I have never liked cats. – Sosem szerettem a macskákat.

3. close to /kləʊz tʊ $ kloʊz tʊelöljárós szerkezetközel valamihez: Is your house close to the supermarket? – A házad közel van a bolthoz?

4. fly /flaɪigerepül: She’s flying back to England next week. – A jövő héten repül vissza Angliába.

5. husband /ˈhʌzbəndfőnévférj: Let me introduce you my husband. – Hadd mutassam be neked a férjem.

6. mobile /ˈməʊbaɪl $ ˈmoʊbiːl/ főnév, brit angolmobiltelefon (amerikai angolban: cellphone): Can you give me your mobile number? – Meg tudnád adni a mobilszámod?

7. past /pɑːst $ pæstelöljárószó – időpontok esetben: kicsit később, mint valami más – múlt, elmúlt: It was past midnight when the party ended. – Éjfél elmúlt, amikor a buli végetért.

8. sweet /swiːtmelléknévédes: This cake is too sweet, I can’t eat it. – Ez a süti túl édes, nem tudom megenni.

9. the Web /webfőnév – internet: You can find everything on the Web. – Mindent megtalálhatsz az Interneten.

10. accident /ˈæksɪdəntfőnévbaleset: The accident happened in Pine street. – A Pine streeten történt a baleset.

11. cathedral /kəˈθiːdrəlfőnévszékesegyház (ha templomot írtál, az is jó): This is the most beautiful cathedral in the world. – Ez a világ legszebb székesegyháza.

12. football /ˈfʊtbɔːl $ -bɒːlfőnévfutball, labdarúgás: Which football team do you support? – Melyik futball csapatnak szurkolsz?

13. pepper /ˈpepə $ -ərfőnév 1. bors 2. paprika (zöldség, megszámlálható főnév)

14. yourself /jɔːˈself $ jɔːr-névmásmagad: Look at yourself in this mirror. – Nézd meg magad a tükörben!

15. dessert /dɪˈzɜːt $ -ɜːrtfőnévdesszert: What do you want to eat for dessert? – Mit akarsz enni desszertnek?

16. pay /peɪigefizet: How would you like to pay? – Hogy szeretne fizetni?

17. example /ɪɡˈzɑːmpəl $ ɪɡˈzæm-főnévpélda: He used a lot of examples to make his student understand his lessons. – Sok példát használt, hogy megértesse tanulóival a leckéit.

18. agree /əˈɡriːigemegért, egyetért: We don’t agree on anything. – Nem értünk egyet semmiben.

19. push /pʊʃ/ ige – nyom: It didn’t move so we pushed harder. – Nem mozdult, így erősebben nyomtuk.

20. living room /ˈlɪvɪŋ ruːmfőnévnappali szoba: I forgot to clean up the living room yesterday. – Tegnap elfelejtettem kitakarítani a nappalit.