„KET” és a mindennapi angol kommunikáció.

Íme itt a 9.  szótesztet, jöhetnek az új szavak. Ez ismét KET vizsga szókincse. „KET” egy Cambridge-i nyelvvizsga, jelentése: Key English Test, azaz Kulcs Angol Vizsga. Ez a vizsga azt teszteli, hogy a mindennapi angol kommunikációban mennyire vagy jártas.

Alapvető szófordulatokat, szókincset tartalmaz. Körülbelül a mi alapfokú és középfokú nyelvvizsgánk közötti szintnek felelne meg. Minden évben kiadnak egy szókincs listát is, ezzel segítvén a tanulókat, hogy körülbelül milyen követelményeknek nézzen elébe. Ebből hoztam neked ismét 20 szót.

TUDD MEG, MENNYIRE VAGY JÁRTAS AZ ALAPVETŐ SZÓKINCSBEN!

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Kétszer hallod magát a szót, közötte egy példamondattal, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

NEHEZÍTHETED, HA AKAROD: Elhangzik a szavaknál példamondat is, akár azt is ellenőrizheted, mennyire értetted magát a mondatot.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

$ jel az amerikai kiejtésre utal

1. BILL /bɪlfőnév egy írott lista, ami megmutatja, mennyit kell fizetned egy szolgáltatásért – számla: Have you paid the phone bill? – Kifizetted a telefonszámlát?

2. MUG /mʌɡ/ főnév bögre: This is my favourite mug. – Ez a kedvenc bögrém.

3. WEAR /weə $ wer/ ruhát, cipőt, ékszert stb visel a testén – visel, hord: How often do you wear skirts? – Milyen gyakran viselsz szoknyát?

4. UPSTAIRS /ˌʌpˈsteəz $ ˌʌpˈsterz/ határozószó felfelé, vagy egy épület felső szintjén – fenn, az emeleten, fel, felfelé: I went upstairs and had a bath. – Felmentem az emeletre és lefürödtem.

5. EVERYONE /ˈevriwʌn/névmás mindenki: Not everyone enjoys sport. – Nem mindenki szereti a sportot.

6. AREA /ˈeəriə $ ˈeriə/ főnév terület: Crime rates are higher in this area. – A bűnözési arányok magasabbak ezen a területen.

7. AFTER /ˈɑːftə $ ˈæftər/ elöljárószó, határozószó, kötőszó valami után, utána: I go swimming after work. – Munka után úszni megyek. /After ten minutes remote the cake from the oven.

8. SUPPER /ˈsʌpə $ -ər/főnév kora este elfogyasztott étkezés – vacsora: We had supper in a small restaurant. – Egy kis étteremben vacsoráztunk.
Mi a különbség a SUPPER és a DINNER között: DINNER szót használhatod ebédre és vacsorára is, mert ez a szó arra az étkezésre utal, amit főétkezésként fogyasztasz el. Ha neked a vacsora a főétkezés, tehát akkor eszel például levest, másodikat stb., akkor az DINNER és nem SUPPER. Ha ebédre eszed ezt, akkor az a DINNER, ha viszont munkaidőben bekapsz valamit, és a főétkezésed otthon van este, akkor az ebéded a LUNCH, és a vacsorád DINNER.

9. LOSE /luːz/ ige nem talál valamit –  elveszít: She lost her new hat yesterday. – Tegnap elveszítette az új kalapját.

10. LIFT /lɪft/ ige felemel, felvesz: Mary lifted the telephone before the second ring. – Mary felemelte a telefont a második csörgés előtt.

+ 10 Amerikai angol kifejezés!

1. EXPENSIVE /ɪkˈspensɪv/  melléknév drága: This is the most expensive shop in the town. – Ez a legdrágább bolt a városban.

2. RUBBER /ˈrʌbə $ rʌbər/megszámlálhatatlan főnév 1. gumi 2. (brit angolban) megszámlálható főnév radírgumi: I want to remove pencil marks. Do you have a rubber? – El akarom tüntetni a ceruzanyomot, van radírod?

3. DIFFICULT /ˈdɪfɪkəlt/ melléknév nehéz megcsinálni vagy megérteni valamit (súlyra ne használd, ha valamit nehéz például megemelni, mert súlya van, akkor az heavy) – nehéz: The exam was difficult. – A vizsga nehéz volt.

4. DRAW /drɔː $ drɒː/ ige rajzol: Can you draw me a map how to get there? – Tudnál nekem rajzolni egy térképet, hogy jutok el oda?

5. BIG /bɪɡ/melléknév nagy: Los Angeles is a big city in California. – Los Angeles egy nagy város Kaliforniában.

6. BOTH /bəʊθ $ boʊθ/ mindkettő, mindketten: Can you both play tennis? Mindketten tudtok teniszezni?

7. WELL /wel/ határozószó jól: Did you sleep well? – Jól aludtál?

8. GIRLFRIEND /ˈɡɜːlfrend $ ˈɡɜːrlfrend/ főnév barátnő (akivel romantikus viszonyban van a férfi): James lives with his girlfriend in Paris. – James Párizsban lakik a barátnőjével.
Megjegyzés: az amerikai angolban a nőnemű barát a girlfriend.

9. KITE /kaɪt/ főnév papírsárkány: Did you fly kites when you were young? – Röptettél papírsárkányt, amikor fiatal voltál?

10. JUMPER /ˈdʒʌmpə $ ˈdʒʌmpər/ brit angolban, főnév pulóver (az amerikai angolban ez a mellény, amit az ing fölé vesznek fel): Put on your jumper, it is cold outside. – Vedd fel a pulóvered, hideg van kinn.