MANY/MUCH/LOTS OF/A LOT OF

Mindhárom szó azt jelenti, hogy „valamiből nagy mennyiség”. Viszont nem mindegy, melyiket mikor használod. Tudnod kell, mik azok a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Ezek nélkül ugyanis nem fog menni.

A LOT OF, LOTS OF szavakat megszámlálhatatlan főnevek és többes számú megszámlálható főnevek előtt használjuk.

A LOT OF eléggé közvetlen szóhasználat, és főleg a beszélt angol nyelvben használatos, valamint a közvetlen írott nyelvben találkozhatsz vele.

LOTS OF szóösszetétel még közvetlenebb szóhasználat, mint az A LOT OF, de egyébként ugyanúgy használhatod.

basketsmallI have a lot of things in the basket./I have lots of things in the basket. – Sok dolog van a kosaramban.

basketsmallI have a lot of food in the basket./I have lots of food in the basket. – Sok élelmiszer van a kosaramban.

glass_smallThere are lots of glasses in the kitchen./ There are a lot of glasses in the kitchen. – Sok pohár van a konyhában.

children_smallI have got a lot of friends./ I have got lots of friends. – Sok barátom van.

hurry_smallYou have got a lot of time, you don’t have to hurry./ You have got a lot of time, you don’t have to hurry.  – Sok időt van, nem kell sietned.

MUCH/MANY  szavakat főleg tagadó és kérdő mondatokban használjuk, de az írott nyelvben használhatjuk a MANY szót is kijelentő mondatoknál.

She has got many friends.  (írott angol nyelv)

A beszélt nyelvben inkább A LOT OF/LOTS OF (lásd fentebb a magyarázatot)

We didn’t spend much money./ We didn’t spend a lot of/lots of money.

Do you know many people here?/ Do you know a lot of/lots of people here?

MANY után megszámlálható főnév állhat többes számban.

I have got many friends. Have you got many friends? I haven’t got many friends.

Kivétel: Amikor évekről, napokról, hetekről beszélsz, akkor a many helyett használd az A LOT OF kifejezést:

The book took a lot of years to write.

A MUCH szót főleg kérdésben és tagadásban használjuk a beszélt angol nyelvben.

Have you spent much money?

I’ve  spent a lot of money. (Helytelen: I spent much money.)

Kivétel: too és so szavak után használhatsz MUCH szót kijelentő mondatokban is.  Melléknevek középfoka előtt is a MUCH használatos, ahogy a lenti példában láthatod. Valamint létezik számos szóösszetétel, amikor találkozhatsz kijelentő mondatokban is a MUCH szóval.

She’s got so much money. /You’ve bought too much soap.

My father is much older than my mother is.

A MANY SZÓT HASZNÁLHATOD KIJELENTŐ MONDATOKBAN, DE AZ A LOT (OF) SOKKAL HASZNÁLATOSABB A BESZÉLT ANGOLBAN.

A lot of people drink coffee for breakfast. (Helyes: Many people drink coffee for breakfast.)