1. lecke: A lecke célja, hogy megismertesse veled az angol kiejtést, azzal a céllal, hogy hallás utáni értésed és beszéded egyre jobb legyen.

2. lecke: A lecke célja, hogy megismertesse veled az angol kiejtést, azzal a céllal, hogy hallás utáni értésed és beszéded egyre jobb legyen.

3. lecke: A lecke célja, hogy megismertesse veled az angol kiejtést, azzal a céllal, hogy hallás utáni értésed és beszéded egyre jobb legyen.

4. lecke: A lecke célja, hogy megismertesse veled az angol kiejtést, azzal a céllal, hogy hallás utáni értésed és beszéded egyre jobb legyen.

5. lecke: A lecke célja, hogy a leggyakoribb angol szavakat begyakoroltassa veled, és képes legyél megérteni, használni.

6. lecke: A lecke célja, hogy megismertesse veled a legfontosabb angol igét, felismerd hallás után is.

7. lecke: Ez a lecke megtanít téged a THIS szó használatra, képes leszel „kihallani”, és saját magad mondatokat alkotni.

8. lecke: A lecke célja, hogy képes legyél a leggyakoribb igével, a „be” igével alapvető mondatokat alkotni.

9. lecke: Az angol tagadószó használata: képes leszel a „be” igével egyszerű tagadó mondatokat alkotni írásban, és szóban.

10. lecke: A lecke célja, hogy a speciális „rövid választ” képes legyél használni, és megértsd fontosságát.

11. lecke: az angol ábécét betéve kell tudnod, mert sokszor az életed mentheti meg.

12. lecke: A lecke célja, hogy képes legyél a leggyakoribb igével, a „be” igével alapvető mondatokat alkotni.

13. lecke: megtanítja neked az angol főnevek többes számát, és képes leszel gondolkodás nélkül többes számba tenni főneveket.

14. lecke: A lecke célja, hogy képes legyél egyszerű mondatokat alkotni írásban és szóban egyaránt.

15. lecke: a lecke célja, hogy képes legyél a „where” szóval kérdéseket feltenni, és válaszolni is tudj.

16. lecke: A lecke célja, hogy képes legyél kifejezni, ha valami közel van vagy távol, és megértsd ezeket.

Beszédkészség online angol.

17. lecke: Az eddig tanultakat összegyúrjuk, gyakoroljuk, és szóban is képes leszel rövid mondatokat alkotni.

18. lecke: a lecke célja, hogy megismertesse veled a THERE IS/ARE szerkezetet, ami egy sajátságos szerkezet.

19. lecke: első igazi hallás utáni értésed a there is/are szerkezetre épül, lassítva, és normál sebességgel is.

20. lecke: There is/there are szerkezet rövid válaszát gyakorolhatod be alaposan főleg szóban.

21. lecke: A megszámlálható és megszámlálható főneveket tanulod meg ebben a leckében.

22. lecke: some/any szavak közötti különbség, és ezek begyakorlását tartalmazza ez a lecke.

23. lecke: have got szóösszetételt tanuljuk meg használni szóban, sok-sok új szóval.

24. lecke: Ebben a leckében a have got szóösszetételt gyakoroljuk be sok-sok kérdő példamondattal.

25. lecke: A birtokos szavacskák használatát gyakorolhatod be ezzel a leckével.

24. lecke: Ebben a leckében a have got szóösszetételt gyakoroljuk be sok-sok kérdő példamondattal.

24. lecke: Ebben a leckében a have got szóösszetételt gyakoroljuk be sok-sok kérdő példamondattal.

24. lecke: Ebben a leckében a have got szóösszetételt gyakoroljuk be sok-sok kérdő példamondattal.