“Ha olvasom, értem, ha hallom, nem.”

A hiba nem benned van, hanem a tanulási módszerben, ezen kell változtatnod.

A tanulók nagy százaléka több szót felismer írott formában, mint hallás után.

Egyáltalán nem amiatt van, mert az angol máshogy ír és máshogy mond. Annak már sok köze van ehhez, hogy az angol hangok több mint 90 százaléka különbözik a magyar hangokétól.

Mivel mindent olvasol, írásbeli feladatokat oldasz meg, ezért elsősorban a szemeddel tanulsz, és nem a füleddel. Ezen az arányon kell változtatnod!

A TESZT

Nincs semmilyen online javító program, majd meglátod, miért. Nyugis helyen kell, hogy legyél!

Kell még egy papír és írószerszám, és hajrá.

Sajnos, itt megint kell, hogy őszinte legyél saját magaddal. Ugyanis nem tudom és nem is akarom ellenőrizni, hányszor hallgatod meg.

1. lépés: Olvasd végig az utasításlistát.

2. lépés: Ülj le egy nyugis helyen, legyen kéznél a papír és írószerszám.

3. lépés: Indítsd el a lejátszót, és amint meghallod a szót vagy szókapcsolatot, írd le MAGYARUL azt, ami róla eszedbe jut. Háromszor hallod a szót, de valójában első hallásra le kell tudnod írni a magyar megfelelőjét, a másik kettő ismétlés csak időt ad neked, amíg írsz. Ha csak harmadszorra értetted meg, akkor már nem fogod tudni leírni.

4. lépés: Ne gondolkozz, csak írd le a magyar megfelelőjét, mert különben elrontod a következőt. Ha nem tudod, vagy bizonytalan vagy, húzz egy vonalat.

5. lépés: Ha igazán becsületes vagy, és pontos eredményt akarsz, akkor csak ezután ellenőrzöd, hogy jól döntöttél-e.

ÍRD MEG NEKEM HOZZÁSZÓLÁSBA, HOGY SIKERÜLT!

jel az Amerikai angol kiejtést jelzi

1.able /ˈeɪbəlige (be able to kifejezésben) – képes valamire

2. ask /ɑːsk $ æskige – kér, kérdez

3. sport /spɔːt/ főnév – sport (ha igeként írtad le, akkor hiba, mert a sportol ige egy szóösszetétel az angolban: play (a) sport)

4. fresh /freʃmelléknév – friss, új

5. sunglasses főnév – napszemüveg

6. home határozószó, főnév – otthon, haza

7. cycling /ˈsaɪklɪŋfőnév – biciklizés (főleg a Brit angolra jellemző)

8. gold /ɡəʊld $ ɡoʊldmelléknév, főnév – arany

9. somewhere /ˈsʌmweə $ -wer/ határozószó – valahol, valahova

10. coffee /ˈkɒfi $ ˈkɒːfi, ˈkɑːfi/ főnév – kávé

11. envelope /ˈenvələʊp $ -loʊpfőnév – boríték

12. soft /sɒft $ sɒːft/melléknév  – puha, sima érintésű

13. programme /ˈprəʊɡræm $ ˈproʊ-/ főnév – program, műsor

14. visitor /ˈvɪzɪtə $ -ərfőnév – látogató

15. dirty /ˈdɜːti $ ˈdɜːr-melléknév – piszkos, koszos

16. variety /vəˈraɪətifőnév – változatosság, sokszínűség, többféle

17. centre  /ˈsentə $ -ər/ főnév – központ, valami közepe

18. useful /ˈjuːsfəl/ melléknév – hasznos

19. yoghurt /ˈjɒɡət $ ˈjoʊɡərt/  főnév – joghurt

20. enter  /ˈentə $ -ər/ ige – belép, bemegy, bejön