Sokszor teszitek fel azt a kérdést, hogy tanfolyamommal milyen szintre lehet eljutni, és én is sokszor teszem fel neked a kérdést, hogy hova, meddig szeretnél eljutni az angol nyelv tanulásában.

Mert a “meg szeretnék tanulni angolul” célkitűzés kevés. Tudnod kell, pontosan meddig akarsz eljutni, tudnod kell, mennyi ideig fog tartani, és csak akkor tudod kiválasztani a neked megfelelő tanfolyamot – akár online akár offline.

Nagyon nehéz úgy megértenünk egymást, hogy nekem és neked más-más jelentése van a kezdőnek, a haladónak. Ezért készítettem ezt a leírást, ami megfelelő megértést ad neked ahhoz, hogy ki tudd választani azt a szintet, ahol most vagy, és azt a szintet, ahova el akarsz jutni.

Van egy úgynevezett Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR), amely pontosan leírja, milyen szintek vannak, és milyen képességekkel kell rendelkezned, ha azt a szintet elvégezted. E szerint vannak felépítve a nyelvvizsgák is.

Így lehetséges, hogy például a hallás utáni értésed alacsonyabb fokon van, mint az olvasás készséged. Mi magyarul három szintet különböztetünk meg, ami kezdő, középhaladó, haladó, és kész, maximum még az újrakezdőt szoktuk használni, de az nem igazán mutatja a képességed, csak azt közli, hogy valamikor már tanultál, de hogy most éppen mit tudsz, az ebből nem derül ki.

Nézzük hát lépésről lépésre a szinteket, az elnevezéseiket, és szeretném, ha végül Te magad is leírnád, hol vagy most, és hova szeretnél eljutni.

BEGINNER – minimumszint (A1)

Hallás utáni értés: Megérted a személyedre, a családodra, a közvetlen környezetedre vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzád.

Olvasott szöveg értése: Megérted a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.

Beszédkészség: Képes vagy egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalód megformálását. Fel tudsz tenni és meg tudsz válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudod mutatni a lakóhelyedet és az ismerőseidet.

ELEMENTARY – alapszint (A2)

Ez már egy kellemes szint, véleményem szerint itt már nagyobb biztonságban vagy, stabilabb a tudásod. Ha ismered oldalam, akkor szoktam emlegetni a KET angol nyelvvizsgát, ami a mi alapfokú nyelvvizsgánknál valamivel alacsonyabb szintű. Nos, ez az a szint, amit a vizsga mér. Javaslom, hogy ezt a szintet feltétlen célozd meg, tanfolyamommal ez elérhető!

Hallás utáni értés: Megérted a személyemhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adataid, családod, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérted az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.

Olvasott szöveg értése: El tudsz olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálod a várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérted a rövid, egyszerű magánleveleket.

Beszédkészség: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélsz információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagy, ha egyébként nem értesz meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyél. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudsz beszélni a családodról és más személyekről, életkörülményeidről, tanulmányaidról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységedről.

MÉRD FEL MAGAD!

PRE-INTERMEDIATE – küszöbszint (B1)

Ez már nagyon jó szint. A középfok és az alapfok között van, de ez az a szint, ahova ha eljutsz, és szinten tartod magad, akkor kényelmesen fel tudod magad tornázni a következő szintre. Sokan aggódtok, hogy a lassú szövegeket értitek csak meg, és a gyors vagy normális beszéd nem megy. Nos, ezért szoktam mondani, hogy ezen ne legyen figyelmed, gyakorlással eljutsz a gyors beszéd megértéséig is, de ez egy szint. Javaslom, hogy ezt a szintet feltétlen célozd meg, tanfolyamommal ez elérhető!

Hallás utáni értés: Megérted a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudod szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körödnek megfelelő témákról szólnak, ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek.

Olvasott szöveg értése: Megérted a főként köznyelven, vagy a munkádhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérted az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.

Beszédkészség: Elboldogulsz a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tudsz venni az ismert, az érdeklődési körödnek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Világosan és kellő részletességgel fejezed ki magad számos, érdeklődési körödbe tartozó témában. Ki tudod fejteni a véleményedet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezed a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

INTERMEDIATE – középszint (B2)

Ez már az a szint, ahol megérkeztél a hegy tetejére, és mindent kiválóan látsz, és magabiztos vagy.

Ezt a szintet napi minimum 2 óra tanulással pár hónap alatt elérheted önálló tanulás mellet is, ha tanfolyamom 300 leckéjét alaposan megtanultad és begyakoroltad.

Hallás utáni értés: Megérted a hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudod, amennyiben a téma számodra elég ismert. Többnyire megérted a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érted a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek.

Olvasott szöveg értése: El tudod olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérted a kortárs irodalmi prózát.

Beszédkészség: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagy képes. Aktívan részt tudsz venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejted a véleményedet. Világosan és kellő részletességgel fejezed ki magad számos, érdeklődési körödbe tartozó témában. Ki tudod fejteni a véleményedet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezed a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

UPPER-INTERMEDIATE – haladó (C1)

Ez a szint és a következő szint már tényleg magas szintű nyelvtudást feltételez, amihez bizonyos fokú lexikális tudás is kell, mert ha a saját nyelveden sem vagy képes megfelelni az itt leírt követelményeknek, akkor ez angolul sem fog menni, ezért e szerint mérlegeld, hogy eddig szeretnél-e eljutni. Hiszen gondolj csak bele, azt kéri, hogy olyan dolgokat is megérts, ami nem kapcsolódik szakterületedhez. Hát, sokszor ezt saját nyelvünkön sem értjük, tele szakszavakkal, ezért én személy szerint furcsának ítélem meg a követelményeket, de hát ez az én véleményem.

Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérted. Szinte erőfeszítés nélkül érted meg a tévéműsorokat és a filmeket.

Olvasott szöveg értése: Megérted a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket; érzékeled bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérted, ha nem kapcsolódnak szakterületedhez.

Beszédkészség: Folyamatosan és gördülékenyen fejezed ki magad, ritkán keresel szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használod a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataidat, véleményedet pontosan ki tudod fejteni; hozzászólásaidat a beszélőtársakéhoz tudod kapcsolni. Világosan és részletesen tudsz leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonsz, egyes elemeket részletezel, és mondanivalódat megfelelően fejezed be.

ÍRD MEG NEKEM A HOZZÁSZÓLÁSBA, HOL TARTASZ MOST, ÉS MEDDIG SZERETNÉL ELJUTNI