Simple Present vagy Present Continuous – A2 szint

86

Válaszd ki az ige helyes alakját!

1 / 20

1.It ...... many times in this country.

2 / 20

2. James usually ...... jeans, but today he ......... an elegant suit.

3 / 20

.......... to the party on Saturday? - No, I am not.

4 / 20

4. Henry ..... for his holiday because he hasn't got enough money.

5 / 20

John ..... his teeth every morning.

6 / 20

6. Don't make so much noise. I ......... to study for my exam.

7 / 20

7. Take an umbrella, it ....... .

8 / 20

8. My baby ..... when she is hungry.

9 / 20

9. I ........ for my bag. Have you seen it?

10 / 20

10. My father .... from Italy, He is Italian.

11 / 20

11. Sarah and Jane........ from 8 to 4 every day.

12 / 20

12. My mother ....... in the kitchen now.

13 / 20

13. Sorry, James can't come to phone. He .......... a bath.

14 / 20

14. What ....... ? - I am doing the washing up.

15 / 20

15. My boss always ........... on Sundays.

16 / 20

16. What time ............. ? - Every hour.

17 / 20

17. What ....... in the evenings? - I usually watch TV.

18 / 20

18. ....... to the cinema this evening?

19 / 20

19. Sorry, you can't borrow my car because I ............. it tomorrow.

20 / 20

20. I .... a blue car.

Your score is

A két igeidő közötti különbség felismerése és alkalmazása alapvető, hiszen igen gyakori!

Ha úgy érzed, hogy a tanfolyami leckéken túl még gyakorolnál, akkor íme a feladat, és Óriás gyakorlókönyvem második kötetében is rengeteg feladatot találsz.

Teljes Online Angol Tanfolyami Programom az összes alapvető igeidőt meg fogod tanulni, be fogod gyakorolni, ahol videós magyarázatokkal nagyon röviden, lényegretörően mondom el neked a használatát.

A program lépéseit úgy állítottam össze, hogy szépen végiglépdelj rajta, és elérd a haladó szintet, és a mindennapi élet használható elemeit illesztettem be. Helyes mondatszerkesztés, beszédgyakorlatok, hallás utáni tanulás, hogy az angol kiejtést is megértsd.

Ha még bizalmatlan vagy, esetleg nem akarsz online tanfolyamon részt venni, akkor tekintsd meg tankönyveim.