A Noémi online angol alaptanfolyam 281. leckéje az, amit itt láthatsz, így képet kaphatsz arról, hogyan is dolgozunk fel egy hallás utáni szöveget.

CÉL: A lecke célja, hogy a hallás utáni értés készséged fejlődjön.

0. LÉPÉS
SZÓKINCS

 Akár már itt, a legelején érdemes tanulmányoznod a lecke szavait, de beillesztheted a 3. feladathoz is.

1. FELADAT
BEMELEGÍTÉS

 Hallgasd meg a következő szöveget, minimum háromszor! Próbálj megérteni belőle minél többet. Semmiféleképpen ne nézd még a leírt szöveget!

2. FELADAT
TESZTELD MAGAD

Még mindig ne nézd az írott szöveget, hanem oldd meg a tesztet, lássuk első hallás után (pontosabban háromszori) mennyit értettél meg!

3. FELADAT
SZÖVEG FELDOLGOZÁSA

Olvasd el a szöveget, és tanuld meg az új szavakat, értelmezd a szöveget! Segítségül a magyar fordítást megadtam.
Lenyíló menüre kattints!

A farmer was sitting in the neighbourhood bar getting drunk. A man came in and asked the farmer, „Hey, why are you sitting here on this beautiful day, getting drunk?” The farmer shook his head and replied, „Some things you just can’t explain.”

„So what happened that’s so horrible?” the man asked as he sat down next to the farmer.
„Well,” the farmer said, „today I was sitting by my cow, milking her. Just as I got the bucket full, she lifted her left leg and kicked over the bucket.”
„Okay,” said the man, „but that’s not so bad.” „Some things you just can’t explain,” the farmer replied. „So what happened then?” the man asked. The farmer said, „I took her left leg and tied it to the post on the left.”
„And then?”
„Well, I sat back down and continued to milk her. Just as I got the bucket full, she took her right leg and kicked over the bucket.”
The man laughed and said, „Again?” The farmer replied, „Some things you just can’t explain.” „So, what did you do then?” the man asked.
„I took her right leg this time and tied it to the post on the right.”
„And then?”
„Well, I sat back down and began milking her again. Just as I got the bucket full, the stupid cow knocked over the bucket with her tail.”
„Hmmm,” the man said and nodded his head. „Some things you just can’t explain,” the farmer said.
„So, what did you do?” the man asked.
„Well,” the farmer said, „I didn’t have any more rope, so I took off my belt and tied her tail to the rafter. In that moment, my pants fell down and my wife walked in … Some things you just can’t explain.”

Egy farmer ült a szomszédos bárban, kezdett lerészegedni. Bejött egy férfi és megkérdezte a farmert.

 – Hé, miért ücsörögsz itt ezen a szép napon, és iszod magad részegre?
A farmer megrázta a fejét, és így válaszolt.
– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
– Szóval, mi történt, ami olyan borzalmas? – kérdezte a férfi, amint épp helyet foglalt a farmer mellett.
– Nos – mondta a farmer – a tehenem mellett ültem, éppen fejtem őt. Már tele lett a vödör, amikor felemelte a bal lábát és felrúgta a vödröt.
– Oké – mondta a férfi – de hát az nem olyan szörnyű.

– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. – válaszolta a farmer. – Fogtam a bal lábát és odakötöztem a baloldali oszlophoz.

– És azután?
– Nos, visszaültem, és folytattam a fejést. Már épp tele lett a vödör, amikor fogta a jobb lábát, és felrúgta a vödröt.
A férfi nevetett, és így szólt: – Ismét?
A farmer ezt válaszolta: – 
Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
– Nos, mit csináltál ezután? – kérdezte a férfi.

– Fogtam a jobb lábát, és kikötöttem a jobb oldali oszlophoz.
– És azután? – Nos, visszaültem, és ismét elkezdtem fejni. De amint a vödör tele lett, az a buta tehén fellökte a vödröt a farkával.

– Hmmm – mondta a férfi, és bólintott.
– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.  – mondta a farmer. 
– Nos, mit csináltál? – kérdezte a férfi. – Hát – mondta a farmer – Már nem volt több kötelem, ezért levettem az övem és a farkát a gerendához kötöttem. Abban a pillanatban a nadrágom leesett, és a feleségem belépett …vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. 

4. FELADAT
LEGYÉL PAPAGÁJ

Indítsd el a lejátszót, és miközben megy a szöveg, olvasd te magad is hangosan a szöveget. Addig végezd, míg teljesen egyszerre tudsz már beszélni a beszélővel. Ha nehezen megy, menj vissza, és nézd át a szöveget, mert lehetnek olyan szavak, amelyeket nem tanultál meg tökéletesen!

A farmer was sitting in the neighbourhood bar getting drunk. A man came in and asked the farmer, „Hey, why are you sitting here on this beautiful day, getting drunk?” The farmer shook his head and replied, „Some things you just can’t explain.”

„So what happened that’s so horrible?” the man asked as he sat down next to the farmer.
„Well,” the farmer said, „today I was sitting by my cow, milking her. Just as I got the bucket full, she lifted her left leg and kicked over the bucket.”
„Okay,” said the man, „but that’s not so bad.” „Some things you just can’t explain,” the farmer replied. „So what happened then?” the man asked. The farmer said, „I took her left leg and tied it to the post on the left.”
„And then?”
„Well, I sat back down and continued to milk her. Just as I got the bucket full, she took her right leg and kicked over the bucket.”
The man laughed and said, „Again?” The farmer replied, „Some things you just can’t explain.” „So, what did you do then?” the man asked.
„I took her right leg this time and tied it to the post on the right.”
„And then?”
„Well, I sat back down and began milking her again. Just as I got the bucket full, the stupid cow knocked over the bucket with her tail.”
„Hmmm,” the man said and nodded his head. „Some things you just can’t explain,” the farmer said.
„So, what did you do?” the man asked.
„Well,” the farmer said, „I didn’t have any more rope, so I took off my belt and tied her tail to the rafter. In that moment, my pants fell down and my wife walked in … Some things you just can’t explain.”

Egy farmer ült a szomszédos bárban, kezdett lerészegedni. Bejött egy férfi és megkérdezte a farmert.

 – Hé, miért ücsörögsz itt ezen a szép napon, és iszod magad részegre?
A farmer megrázta a fejét, és így válaszolt.
– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
– Szóval, mi történt, ami olyan borzalmas? – kérdezte a férfi, amint épp helyet foglalt a farmer mellett.
– Nos – mondta a farmer – a tehenem mellett ültem, éppen fejtem őt. Már tele lett a vödör, amikor felemelte a bal lábát és felrúgta a vödröt.
– Oké – mondta a férfi – de hát az nem olyan szörnyű.

– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. – válaszolta a farmer. – Fogtam a bal lábát és odakötöztem a baloldali oszlophoz.

– És azután?
– Nos, visszaültem, és folytattam a fejést. Már épp tele lett a vödör, amikor fogta a jobb lábát, és felrúgta a vödröt.
A férfi nevetett, és így szólt: – Ismét?
A farmer ezt válaszolta: – 
Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.
– Nos, mit csináltál ezután? – kérdezte a férfi.

– Fogtam a jobb lábát, és kikötöttem a jobb oldali oszlophoz.
– És azután? – Nos, visszaültem, és ismét elkezdtem fejni. De amint a vödör tele lett, az a buta tehén fellökte a vödröt a farkával.

– Hmmm – mondta a férfi, és bólintott.
– Vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni.  – mondta a farmer. 
– Nos, mit csináltál? – kérdezte a férfi. – Hát – mondta a farmer – Már nem volt több kötelem, ezért levettem az övem és a farkát a gerendához kötöttem. Abban a pillanatban a nadrágom leesett, és a feleségem belépett …vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. 

5. FELADAT
VÉGSŐ TESZT

Most, hogy már alaposan feldolgoztad a szöveget, és a szavakat is tudod, végezd el újra a 2. feladat tesztjét. Remélem, észleled a különbséget!

neighbourhood (‘néjbörhud) /ˈneɪbəhʊd $ -ər-főnév egy város környezete – környék: She grew up in a quiet neighbourhood. – Csendes környéken nőtt fel.

drunk (dránk) /drʌŋkmelléknév ittas állapotban lévő ember – részeg: It’s time to go home, she is getting drunk. – Itt az ideje, hogy hazamenjen, kezd részeg lenni.

explain (iksz’pléjn) /ɪkˈspleɪnige úgy mond el valamit egy másik személynek, hogy az megértse – elmagyaráz, megmagyaráz: Let me explain what I mean. – Engedd meg, hogy elmagyarázzam, mit is gondolok. 

milk (milk) /mɪlk/ ige kecskéből vagy tehénből tejet nyerni – fej: Have you ever tried to milk a cow? – Próbáltál már tehenet fejni? 

bucket (bákit) /ˈbʌkɪtfőnév vödör: I need a bucket of water to wash my car. – Szükségem van egy vödör vízre, hogy lemossam a kocsim.

kick over (kik) /kɪkige – megüt valamit a lábával nagyobb erővel, úgy hogy az felborul  – felrúg: The woman was so drunk that she kicked over the bucket. – A nő olyan részeg volt, hogy felrúgta a vödröt.
Megjegyzés: vigyázz, ne hagyd ki az over szót, mert kick the bucket kifejezés azt jelenti, hogy feldobja a talpát, azaz meghal.

tie /taɪ(táj) ige 
(múlt ideje: tied, -ing raggal: tying) – dolgokat erősít egymáshoz madzaggal, kötéllel stb. – köt, megköt: I can tie my shoelaces by myself. – Meg tudom kötni a cipőmet magam is.

 post (póuszt) /pəʊst $ poʊstfőnév – fém- vagy fadarab, amit a földhöz rögzítenek, azért hogy tartson valamit (pl kerítésnél, vagy villanyvezetéknél stb) – pózna, oszlop, cölöp: The bird is sitting on the post. – A madár a póznán ül.

 knock (something) over  ige
(nak óuvör) /nɒk ˈəʊvə nɑːk ˈoʊvər– rövid, gyors mozdulattal ütödik neki valaminek, ami így leesik, elmozdul – fellök: The children were running in the kitchen and suddenly they knocked the kettle over. – A gyerekek rohangáltak a konyhában, és hirtelen fellökték a kannát.

tail (téjl) /teɪlfőnév – az állati testnek az a része, ami hátul kiáll, és mozgatni is tudja – farok: That animal has got a big tail. – Annak az állatnak nagy farka van.

nod (nad) /nɒd $ nɑːd/
(múlt ideje: nodded, -ing raggal: nodding ige – egyetértése vagy megértése jeleként mozgatja a fejét ide-oda – bólogat, bólint: I told her I was agree with my boss and she nodded. – Elmondtam neki, hogy egyetértek a főnökömmel, és ő bólogatott.

rope (róup) /rəʊp $ roʊp/ főnév kötél: Tie this rope around that post, please. – Kösd ezt a kötelet a köré a pózna köré, kérlek!

Megjegyzés: lehet megszámlálható és megszámlálhatatlan is

rafter (ráftö) /ˈrɑːftə $ ˈræftərfőnév – ez a gerenda tartja a ház tetejét – tartógerenda: That rafter is moving. – Az a tartógerenda mozog.

pants (pentsz) /pænts/ többes számú főnév, főleg amerikai angolnadrág: He is wearing brown pants and a grey jumper. – Barna nadrágot és szürke pulóvert visel.